V kadencja Rady do spraw Cyfryzacji

Źródło: gov.pl

Minister cyfryzacji powołał V kadencję Rady ds. Cyfryzacji. Celem Rady jest opiniowanie dokumentów strategicznych, a także tworzenie pomysłów realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji czy przygotowywanie projektów z obszaru cyfryzacji, łączności lub rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji powołał członków i członkinie na V kadencję Rady ds. Cyfryzacji. Rada jest think-tankiem wspierającym wiedzą i doświadczeniem ministerstwo. Opinuje dokumenty strategiczne i inne dokumenty związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Pośród tematów, którymi zajmuje się Rada ds. Cyfryzacji, są:
– integracja cyfrowa,
– ochrona prywatności w sieci,
– likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej,
– reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Rada ds. Cyfryzacji – zadania

Zadania, których uczestniczą członkowie i członkinie Rady ds. Cyfryzacji, to:

– tworzenie lub opiniowanie dokumentów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczących informatyzacji, łączności i rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
– opiniowanie projektu Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz dokumentów podobnych,
– opiniowanie projektów przepisów z zakresu cyfryzacji, łączności i rozwoju społeczeństwa cyfrowego,
– opiniowanie innych projektów aktów prawnych czy dokumentów, które związane są z powyższymi zagadnieniami.

Rada ds. Cyfryzacji  – skład

W skład Rady ds. Cyfryzacji wchodzi 20 osób. Znaleźli się w niej:
– Józef Orzeł – przewodniczący,
– Izabela Albrycht,
– Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz,
– Andrzej Dulka,
– Agnieszka Gryszczyńska,
– Agnieszka Jankowska,
– Jolanta Jaworska,
– Michał Kanownik,
– Agnieszka Kister,
– Janusz Kosiński,
– Anna Beata Kwiatkowska,
– Dariusz Milka,
– Jarosław Mojsiejuk,
– Marta Poślad,
– Tomasz Rychter,
– Krzysztof Silicki,
– Patrycja Staniszewska,
– Robert Trętowski,
– Sławomir Wojciechowski,
– Małgorzata Zakrzewska.

Źródło: gov.pl