Składki ZUS będą jeszcze wyższe

kalkulator kary umowne za niedotrzymanie terminu
Fot. Freepic

Co roku zmienia się wysokość składek ZUS. Tak samo będzie w roku 2024. Już teraz wiadomo, że będą one znacząco wyższe, chociaż jeszcze nie jest znany wymiar składki zdrowotnej. To jeszcze bardziej obciąży przedsiębiorców. Ile zatem zapłacą oni w 2024 roku?

Wysokość składek społecznych na następny rok można wyliczyć na podstawie prognoz przeciętnego wynagrodzenia. Jest ono wskazane w założeniach do projektu budżetu państwa na 2024 rok przyjętego przez rząd.

Projekt budżetu państwa na 2024r. i jego założenia

Założenia projektu budżetu państwa na 2024 r. przyjętego przez rząd wskazują, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie wyniesie 7 794,00 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do 2023 r. o 12,4 proc. Na tej podstawie możliwe jest wyliczenie składek ZUS dla przedsiębiorców na przyszły rok.

Jakie będą składki ZUS w 2024 roku?

Przy założeniu, że w 2024 r. przeciętne wynagrodzenie będzie wynosiło 7 794,00 zł, można oszacować jakiej wysokości poszczególne składki będą płacić przedsiębiorcy. Prowadzący działalność gospodarczą powyżej dwóch lat mają wyliczane składki ZUS w oparciu o wartość prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok.

Podstawa prognozowanych składek społecznych na rok 2024 wynosi zatem 60 proc. z 7 794,00 zł, co daje 4 676,40 zł.

Dalsze wyliczenia wskazują, że w 2024 roku składki będą wynosiły odpowiednio:
– składka emerytalna – 19,52 proc. – 912,83 zł,
– składka rentowa  – 8 proc. – 374,11 zł,
– składka chorobowa -2,45 proc. – 114,57 zł,
– składka wypadkowa  – 1,67 proc. – 78,10 zł,
– składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc. – 114,57 zł.

Przewidywanie to nie uwzględnia składki zdrowotnej.
Na zestawieniu widać, jak wzrośnie wysokość poszczególnych składek w stosunku do roku 2023:

Zgodnie z wyliczeniami od stycznia 2024 r. przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki ZUS. Bez składki zdrowotnej wyniosą one 1 594,19 zł. Z uwagi na obecną wysokość składek na poziomie 1 418,48 zł oznacza to wzrost zobowiązań o 175,70 zł miesięcznie.

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl