UOKiK wydał zgodę na przejęcie Polkomtel Infrastruktura przez Cellnex Poland

Polkomtel Infrastruktura zarządza całością infrastruktury telefonii mobilnej operatora sieci Polkomtel. Spółka przejmująca należy natomiast do grupy kapitałowej Cellnex. Jest to operator infrastruktury służącej do świadczenia m.in. usług telefonii komórkowej. Postępowanie przeprowadzone przez UOKiK nie wykazało zagrożenia ograniczeniem konkurencji po tym przejęciu.

Działalność obu firm pokrywa się w obszarze udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej pasywnej wykorzystywanej do świadczenia usług sieci komórkowej. W szczególności są to wieże i maszty telekomunikacyjne.

Badając sprawę UOKiK wysłał zapytania do operatorów sieci komórkowej – Orange Polska, T-Mobile Polska i P4.  Swoje stanowisko przedstawiła także spółka Polska Tower. O opinię został też poproszony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wszystko to miało na celu sprawdzenie, czy takie przejęcie nie ograniczy konkurencji na rynku.

– W prawie antymonopolowym domniemywa się, że przedsiębiorca posiada pozycję dominującą, jeśli jego udział w danym rynku przekracza 40 proc. Każdy przypadek należy jednak analizować indywidualnie. W sprawie Cellnex Polska – Polkomtel Infrastruktura, pomimo znacznego przekroczenia progu 40 proc. przez przedsiębiorców, koncentracja nie ograniczy konkurencji. Co więcej, wejście na rynek podmiotu nie związanego z żadną siecią komórkową, udostępniającego infrastrukturę na rynkowych zasadach, powinno korzystnie wpłynąć na konkurencję pomiędzy operatorami – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Analiza pokazała, że chociaż Cellbex Polska po tym przejęciu będzie posiadał 50 proc. masztów telekomunikacyjnych, które wykorzystywane są przez sieci komórkowe w Polsce, to nie doprowadzi to do ograniczenia konkurencji.

Taką samą opinię przedstawił Prezes UKE.

Uznano nawet, że przejęcie masztów przez Cellnex Poland może ułatwić dostęp do infrastruktury operatorom. Cellnex nie jest operatorem, a  jako zarządcy infrastruktury zależy mu na udostępnianiu masztów wielu podmiotom jednocześnie. Ma to uzasadnienie ekonomiczne.

Transakcja ta może zatem wpłynąć korzystnie na konkurencję między operatorami , jak również ułatwić rozwój mniejszym operatorom. Będą mogli skorzystać z infrastruktury dostępnej na rynku i nie będą musieli rozwijać własnej.

Źródło: uokik.gov.pl