Fundusz stypendialny Różnorodność w IT

Glenn Carstens Peters

Future Collars, nowoczesna szkoła programowania i kompetencji cyfrowych online, powołała fundusz stypendialny Różnorodność w IT. Jest to odpowiedź na wyzwania rynku pracy i potrzebę na nim różnorodności. Inicjatywa pozwoli brać udział w kursach kompetencji cyfrowych osobom w trudnej sytuacji życiowej czy finansowej. W rezultacie będą mogły znaleźć zatrudnienie w IT.

Fundusz ma wspierać wyrównywanie szans. Odbywać się to będzie przez wsparcie finansowe, merytoryczne, mentoringowe i edukacyjne.

– Zdajemy sobie również sprawę, że różnorodność w zespołach projektowych stanowi ogromną siłę dla biznesu. Umożliwia tworzenie produktów i usług dostosowanych do potrzeb wszystkich użytkowników, co w konsekwencji przekłada się na sukces biznesu – mówi Joanna Pruszyńska-Witkowska i Beata Jarosz, założycielki Future Collars.

Fundusz przeznaczony jest dla osób w trudnej sytuacji życiowe. Są to osoby z niepełnosprawnościami, kobiety przebywające na urlopach wychowawczych, uchodźcy, przedstawiciele grupy LGBTQ+, opiekunowie osób zależnych czy osoby, które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19.

Korzystający z funduszu będą mogli wybrać odpowiedni dla siebie kurs. Tester Oprogramowania, Frontend Developer, UX Designer czy Python Developer z oferty Future Collars. Stypendyści będą zobowiązani do zapłacanie jedynie 10 proc. kosztów bootcampu. Reszta zostanie pokryta ze stupendium stworzonemu przy wsparciu finansowym partnerów: Future Collars, Santander, Ten Square Games oraz NESsT.

Program to także udział w w trzymiesięcznym programie mentoringowym prowadzonym przez Dare IT oraz lekcje języka angielskiego dedykowane branży IT w szkole językowej Eklektika.

Po zakończeniu kursu stypendyści otrzymają odpowiednie certyfikaty, ale również wsparcie w rekrutacji i poszukiwaniu pracy. Oferują to eksperci z Future Collars.

Natomiast beneficjenci są zobowiązani do odbycia wolontariatu po otrzymaniu certyfikatu. W ten sposób pomogą też innym zdobyć odpowiednie kompetencje by wejść do branży IT. Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium powinny zgłosić swoją kandydaturę poprzez formularz :https://futurecollars.com/pl/formularz-zapisu-fundusz-stypendialny-roznorodnosc-w-it

Źródło: piit.org.pl