TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

UOKiK podjął decyzję o rekompensatach dla klientów Cyfrowego Polsatu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpatrywał kwestie usług dodatkowych aktywowanych klientom Cyfrowego Polsatu przy zawieraniu umów lub zmianie ich warunków. Aktywowano jedną lub dwie dodatkowe płatne usługi bez pytania o zgodę na ich włączenie. UOKiK uznał, że klientom, którym naliczano opłaty, przysługuje teraz rekompensata.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po zbadaniu sprawy aktywowania dodatkowych i płatnych usług Cyfrowego Polsatu zdecydował, że klientom obciążonym tymi opłatami należy się rekompensata. Dotyczy to usług „Ochrona internetu” oraz „Serwis IPLA 3 z 3”. Klienci mają otrzymać rekompensatę za trzy pierwsze faktury zawierające opłaty za usługi aktywowane bez wyraźnej zgody klienta.

Cyfrowy Polsat aktywował dodatkowe usługi przy zawieraniu umów lub zmianie ich warunków. Na tym etapie nie pytano konsumentów o zgodę na ich włączenie. W związku z tym, że usługi były płatne dodatkowy, tym bardziej firma powinna uzyskać wyraźne pozwolenie na ich aktywowanie oraz obciążanie klientów dodatkowymi opłatami po bezpłatnym okresie promocyjnym.

–  Opłaty wykraczające poza uzgodnione świadczenie główne, w przypadku Cyfrowego Polsatu poza abonament za usługę dostępu do internetu, muszą zostać przez konsumentów jasno i wyraźnie zaakceptowane najpóźniej w chwili zawierania umowy – wyjaśnił Tomasz Chróstny ,prezes UOKiK.

Program antywirusowy „Ochrona internetu” oraz usługa odtwarzania materiałów audiowizualnych na różnych urządzeniach „Serwis IPLA 3 z 3” były częścią składową większości ofert promocyjnych. Klienci nie mogli z nich zrezygnować przy zawieraniu umowy. Chociaż w początkowym okresie promocyjnym nie wiązało się to z żadnymi opłatami, to później były one już naliczane. Klienci niepoinformowani o tych usługach i ich kosztach nie wiedzieli o tych konsekwencjach i nie mogli w porę z usług zrezygnować.

Co więcej, to na konsumentach ciążył obowiązek wyłączenia usług dodatkowych przed upływem bezpłatnego okresu korzystania z nich, aby uniknąć wiążących się z nimi płatności – podał UOKiK.

Dlatego podjęto decyzję, że klientom obciążonym opłatami należy się rekompensata od Cyfrowego Polsatu.

Konsumentom przysługuje rekompensata w zakresie trzech pierwszych faktur zawierających opłaty za aktywowane bez ich wyraźnej zgody usługi dodatkowe, o ile zrezygnowali z nich przed otrzymaniem czwartej takiej faktury – poinformował UOKiK.

Cyfrowy Polsat ma również ponownie rozpatrzeć i uwzględnić w całości złożone w tej sprawie reklamacje. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i byłych już klientów firmy. Wszystkich Cyfrowy Polsat ma poinformować o decyzji Prezesa UOKiK w indywidualnej korespondencji oraz na stronie internetowej spółki i prowadzonych przez nią profilach w mediach społecznościowych.

Decyzja UOKiK jest nieprawomocna. Realizację zobowiązania  Cyfrowy Polsat rozpocznie dopiero po jej uprawomocnieniu.

Źródło: money.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze