UOKiK bada zmianę warunków umów PayPal

PayPal zmienił umowę z konsumentami. Teraz Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w postępowaniu wyjaśniającym sprawdza, czy naruszono tym zbiorowe interesy konsumentów. Główne wątpliwości budzi klauzula modyfikacyjna, na której opierają się zmiany w regulaminie.

Spółka PayPal (Europe) z Luksemburga wprowadziła w grudniu 2020 r. zmiany w umowach z użytkownikami serwisu PayPal. Jedną z wprowadzonych zmian była opłata za brak aktywności na koncie przez co najmniej 12 miesięcy. Ta opłata to maksymalnie 45 zł za rok.

Do UOKiK wpłynęły skargi od konsumentów w tej sprawie.

– Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, czy PayPal poprzez zmianę regulaminu mógł naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości budzi również treść klauzuli modyfikacyjnej, która miała być podstawą do jednostronnego wprowadzenia zmian umów z konsumentami, w tym wprowadzenia dodatkowej opłaty za brak aktywności po stronie konsumenta. Postanowienie regulaminu nie określa jednak konkretnych przyczyn uprawniających do modyfikacji umów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Tymczasem, zgodnie z orzecznictwem, klauzule blankietowe lub zbyt ogólne np. odnoszące się do „ważnych powodów”, należy uznać za niedopuszczalne – dodaje.

Ta klauzula regulaminu PayPal umożliwia wprowadzanie zmian przez samo ich publikowanie. A to oznacza automatyczną „akceptację” przez korzystającego z tej formy płatności użytkownika.

W postępowaniu wyjaśniającym ma zostać ustalone, czy działania spółki związane z jednostronnymi modyfikacjami warunków umowy z użytkownikami naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Klauzula modyfikacyjna będzie też analizowana pod kątem ewentualnej abuzywności.

Źródło: uokik.gov.pl