Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 – sierpień 2021

Ukazało się zestawienie postępów w realizacji programów na lata 2014-2020. Jest to stan aktualny na dzień 22 sierpnia 2021 r. Według niego z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 93 430 inwestycji. Ich łączna wartość to 533,7 mld zł.

Wygenerowane z systemu SL2014 dane wskazują, że do 22 sierpnia 2021 r. złożono 181 705 wniosków o dofinansowanie projektów. Całkowita kwota realizacji wniosków to 871,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE wyniosła natomiast 540,7 mld zł. Stanowi to 151,7 proc. funduszy na lata 2014-2020.

Z beneficjentami do tego momentu podpisano 93 430 umowy o dofinansowanie projektów. W tym wypadku łączna wartość inwestycji to 533,7 mld zł, a udział w nich funduszy UE – 325,1 mld zł, czyli 91,2 procent całej kwoty dofinansowań.

Całkowite wydatki na poziomie krajowym przedstawione przez beneficjentów wyniosły 307,8 mld zł. W tym 202,5 mld zł z dofinansowań UE (56,8 proc. alokacji).

Źródło: polskacyfrowa.gov.pl

Czytaj także: