TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Ulga na internet. Komu przysługuje, jak odliczyć

Obywatele Polski zobligowani są do odprowadzania podatków, a także składania deklaracji PIT. Obowiązek ten dotyczy oczywiście osób, które uzyskiwały przychody w danym roku podatkowym. System wypełniania formularzy i sporządzania zeznań podatkowych jest w pełni zoptymalizowany i możliwy do wykonania za pośrednictwem systemu internetowego. Warto jednak pamiętać o ulgach, które pozwalają obniżyć koszty zobowiązań podatkowych. Jedną z nich jest ulga na internet.

Od 1 stycznia 2013 roku została wprowadzona regulacja, która umożliwia skorzystanie z ulgi dwukrotnie, czyli przez dwa lata pod rząd. Komu należy się ulga za internet i jak ją odliczyć? Wyjaśniamy!

Czym jest ulga na internet?

Ulga na internet, tudzież ulga internetowa, to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych ulg umożliwiających odliczenie określonej kwoty podczas dokonywania rozliczeń PIT. Obecne przepisy prawne umożliwiają podatnikom skorzystanie z niej dwa razy z rzędu, czyli przez dwa lata. Z prawnego punktu widzenia, osoby odprowadzające podatki i uiszczające opłaty za korzystanie z sieci internetowych, mają możliwość odliczenia tychże wydatków w formularzu PIT. Należy zaznaczyć, że ustawodawca uwzględnił szereg warunków, na podstawie których podatnicy mogą zweryfikować, czy ulga internetowa im przysługuje. 

Komu należy się ulga za internet?

Osoby uiszczające opłaty za usługi internetowe w danym roku podatkowym, mają prawo odliczyć poniesione wydatki w rocznym rozliczeniu PIT. Ulga dostępna jest dla podatników, którzy rozliczają się w formularzach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-38. Odliczenie określonej kwoty od dochodu następuje w przypadku PIT-36 i PIT-38. W przypadku podatników rozliczających się za pośrednictwem formularza PIT-28, kwota odliczana jest od przychodu. Ulga za internet przysługuje osobom, które we wcześniejszych latach nie zdecydowały się na jej wykorzystanie. W zapisach prawnych nie zawarto także żadnych konkretnych warunków co do formy korzystania z usług internetowych, Ulga dotyczy więc zarówno łącz stałych, bezprzewodowych, jak i mobilnych.

Komu przysługuje ulga na Internet, a komu nie?

Prawodawca określa także szereg przypadków, które uniemożliwiają skorzystanie z ulgi internetowej. Odliczenie kwoty poniesionej za usługi internetowe nie jest możliwe w przypadku podatników, którzy rozliczają się za pomocą karty podatkowej lub podatku liniowego (PIT-36L). Należy także pamiętać, że odliczenia nie dotyczą wydatków ponoszonych w ramach zakupu sprzętu, a także montażu, modernizacji czy serwisowania instalacji. Ulga nie przysługuje osobom, które uwzględniły ją w swoich rozliczeniach w minionych latach. Istnieją także szczególne warunki dot. korzystania z ulgi podatkowej w przypadku podmiotów posiadających i prowadzących własną działalność gospodarczą. Jeśli podmiot gospodarczy nie uwzględnia kosztów ponoszonych za korzystanie z internetu w rozliczeniach firmowych, a wydatki ponoszone są prywatnie, to może skorzystać z ulgi.

Ulga na internet – jak odliczyć?

Aby odliczyć ulgę za internet, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów. W treści dokumentu powinny znajdować się takie informacje jak: kwota opłaty, rodzaj usługi, dane dostawcy internetu, dane odbiorcy internetu. Należy pamiętać, że nie ma możliwości odliczenia szeregu kosztów dodatkowych, jakie ponosi osoba identyfikująca się jako odbiorca usługi. W rozliczeniu ulgi nie można uwzględnić np. kosztów instalacji całego systemu internetowego czy kwoty, jaką ponieśliśmy za zakup modemu. 

Jak odliczyć ulgę na internet? – dodatkowe informacje 

Kolejną, istotną informacją jest forma rachunku otrzymywanego od dostawcy internetu. Nie może mieć ona charakteru zbiorczego. W praktyce oznacza to tyle, że rachunek musi dotyczyć wyłącznie opłaty za usługi internetowe, a nie np. internetowe + telekomunikacyjne. Wydatki poniesione za korzystanie z sieci internetowych należy odliczyć dokładnie w tym roku, w którym usługa została opłacona. Odliczeniu podlega kwota brutto (wraz z podatkiem VAT).

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze