Ukraina dołączyła do NATO CCDCOE

281

Podczas 30. Posiedzenia Komitetu Sterującego NATO CCDCOE  wyrażono jednomyślną zgodę na członkostwo Ukrainy w Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO. Oznacza to, że Ukraina dołączyła właśnie do tej struktury.

–  Obecność Ukrainy w Centrum wzmocni wymianę wiedzy o cyberprzestrzeni między Ukrainą a państwami członkowskimi CCDCOE. Ukraina mogłaby wnieść cenną wiedzę z pierwszej ręki o kilku przeciwnikach w cyberprzestrzeni, która zostanie wykorzystana w badaniach, ćwiczeniach i szkoleniach – powiedział płk Jaak Tarien, dyrektor NATO CCDCOE.

CCDCOE jest akredytowanym przez NATO centrum wiedzy o cyberprzestrzeni. To instytucja badawcza i ośrodek szkoleniowo-ćwiczeniowy. Ta międzynarodowa organizacja skoncentrowana jest na interdyscyplinarnych badaniach stosowanych i innych działaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa. NATO CCDCOE  posiada status Międzynarodowej Organizacji Wojskowej.

Ukraina przesłała list potwierdzający zainteresowanie przystąpieniem do NATO CCDCOE (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) czyli  Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO. Następnie wniosek został poddany pod głosowanie w Komitecie Sterującym CCDCOE i zatwierdzono członkostwo Ukrainy w strukturze.

– Zdolności i wiedza wynikają z doświadczenia, a Ukraina zdecydowanie ma cenne doświadczenie z poprzednich cyberataków, co zapewni znaczącą wartość dla NATO CCDCOE. Estonia jako państwo-gospodarz CCDCOE jest wieloletnim partnerem Ukrainy we wzmacnianiu jej zdolności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i odporności cybernetycznej. Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję członków CCDCOE, o wyrażeniu zgody na członkostwo Ukrainy  – skomentował sprawę Kalle Laanet, minister obrony Estonii.

Źródło: cyberdefence24.pl