TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

UKE przypomina

31 marca upływa termin składania formularzy sprawozdawczych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych.

Prezes UKE przypomina o obowiązku przekazania wymaganych sprawozdań oraz informacji przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.
Obowiązek dotyczy:

1. Przedłożenia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej.
2. Przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej.
3. Przekazanie wymaganych informacji dotyczących inwentaryzacji posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.uke.pl

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze