TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

8.3 POIG w Łomży: kto zdąży?

Wczoraj pisaliśmy o drugiej edycji programu 8.3 POIG w kujawsko-pomorskim. Dziś dowiedzieliśmy się, że również Urząd Miejski w Łomży wykazuje się aktywnością w tej inicjatywie – właśnie kończy rekrutację mieszkańców, którym okazana zostanie pomoc. Od początku lutego do urzędu wpływa średnio po kilkanaście wniosków dziennie. Jest ich już ponad 435, a nabór trwa tylko do 15 marca…

I w tym przypadku głównym celem projektu  jest dostarczanie przez pięć lat darmowego Internetu dla 500 rodzin z miasta. Pierwsi mieszkańcy, którzy zgłosili się do projektu, już cieszą się możliwością bezpłatnego serfowania w Internecie.
Co zrobić, aby skorzystać z inicjatywy? Podstawowym kryterium jest stały lub czasowy meldunek w mieście Łomża i brak dostępu do Internetu. Wśród potencjalnych beneficjentów projektu znajdują się także: uprawnieni do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się – z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, rodziny zastępcze oraz osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalne – rentowych.
Dostęp do darmowego Internetu mogą uzyskać ponadto dzieci i młodzież – uczące się w systemie dziennym do 25. roku życia z bardzo dobrymi wynikami w nauce, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego – przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie powinien być niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik.
Projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 działanie 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-lnclusion”, Oś priorytetowa 8 “Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.
 
Źródło: Urząd Miasta Łomża
Zdjęcie: polskabiega.sport.pl

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...