UKE: Oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2018.

228

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2018. 

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym wykazały potrzebę większego zadbania o bezpieczeństwo teleinformatyczne w urzędzie, w tym m.in:

1) obszar zarządzania ryzykiem wymaga wprowadzenia działań doskonalących, polegających na ujednoliceniu metodologii szacowania ryzyka i jego monitorowania w aspekcie dotyczącym realizacji celów i zadań jak również w zakresie aktywów związanych z bezpieczeństwem informacji,

2) potrzeba doskonalenia modelu bezpieczeństwa teleinformatycznego w UKE

Całość pisma tutaj.