UKE. Marcin Cichy podsumowuje kadencję

530

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował podsumowanie kadencji odchodzącego prezesa Marcina Cichego. Z raportu wynika, że w latach 2017-2020 przeniesiono ponad 7,9 mln numerów pomiędzy operatorami stacjonarnymi i komórkowymi, a w ramach rozwoju sieci 5G UKE udzielił zgód na 456 testów tej technologii.

Skrócenie kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej to efekt nowych przepisów wprowadzonych w ramach Tarczy Antykryzysowej 3.0. Z powodu zakończenia misji prezesa – UKE opublikowało podsumowanie jego kadencji. Jedną z jego ostatnich decyzji było odwołanie zapowiedzianej wcześniej aukcji dotyczących częstotliwości przeznaczonych do sieci 5G. Jakie jeszcze działania podjęto w trakcie jego urzędowania?

Zgodnie z dokumentem UKE w omawianym czasie regulator podjął odpowiednie działania w celu realizowania wprowadzonej przez UE zasady Roam Like At Home pozwalającej użytkownikom w krajach wspólnoty na korzystanie z tańszych połączeń w ramach Unii. UKE wykonał 46 tys. certyfikowanych pomiarów prędkości internetu za pomocą uruchomionej przez siebie platformy Pro Speed Test w sieciach stacjonarnych oraz łącznie prawie 600 tys. niecertyfikowanych pomiarów obejmujących wszystkie platformy, także mobilne w systemach Android oraz iOS.

Kwota 3,7 mln zł odzyskana na rzecz klientów

Urząd aktywnie działał na rzecz wspierania użytkowników w sporach, które pojawiły się pomiędzy nimi a podmiotami działającymi na polskim rynku telekomunikacyjnym. W efekcie urząd doprowadził do pozytywnego rozstrzygnięcia połowy wniosków rozpatrywanych poza drogą sądową (ADR), dokonał ponad 11,5 interwencji oraz odbył z górą 55,8 tys. konsultacji telefonicznych. Według UKE efekt tych wszystkich działań to kwota 3,7 mln zł odzyskana na rzecz klientów telekomów.

Ponad 7,9 numerów zostało przeniesionych pomiędzy telekomami

Najważniejszym jego osiągnięciem było ułatwienie użytkownikom korzystania z prawa do zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych. Ponad 7,9 numerów zostało przeniesionych pomiędzy telekomami. Większość (6,19 mln) dotyczy zmiany operatora wśród operatorów mobilnych, o czym UKE informuje regularnie w swoich kwartalnych raportach.

Technologia 5G

W raporcie możemy przeczytać, że instytucja kierowana w ostatnich latach przez Marcina Cichego podejmowała starania na rzecz wprowadzenia w Polsce nowej sieci 5G. Według urzędu w ostatnich latach wydano ponad 1,7 tys. pozwoleń na używanie urządzeń radiowych w technologii 5G, w pasmach 1800 MHz, 2,1 GHz i 2,6 GHz. Ponadto instytucja wydała 456 decyzji zezwalających na prowadzenie testów technologii 5G w pasmach 2100 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz oraz 28 GHz. Poza tym UKE zaznacza, że prowadzono działania zmierzające do zwolnienia częstotliwości z zakresów 3400-3800 MHz, tj. pasma 3,6 GHz, celem przygotowania do dystrybucji.

Prowadzono postępowania administracyjne związane z cofnięciem oraz stwierdzeniem wygaśnięcia rezerwacji częstotliwości: cofnięto 114 rezerwacji, wydano 14 decyzji stwierdzających wygaśnięcie rezerwacji dla 15 rezerwacji, zmniejszono obszar ich obowiązywania.

Ogłoszono aukcję na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, która dawała szanse na rozdysponowanie 320 MHz na potrzeby 5G w 2020 r.

Źródło: UKE