Tylko neutralność sieci zapewni rozwój

Neutralność sieci to temat, który budzi kontrowersje na arenie międzynarodowej. Mimo że wiele osób mówi o tym zagadnieniu, niewiele z nich rozumie jego istotę. Fundacja Startup Poland postanowiła zmierzyć się z tym wyzwaniem i zbadać, jak neutralność wpływa na rozwój ekosystemu startupowego w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Co właściwie oznacza termin neutralność internetu? Mówiąc najprościej, jest to zasada, według której dostawcy usług internetowych (ISP) nie mogą dyskryminować żadnych danych przesyłanych przez swoją sieć. Innymi słowy, niezależnie od tego, czy korzystamy z Facebooka, czy też małej, niezależnej strony internetowej, dostęp do nich powinien być równy i niezawodny.

Raport przygotowany przez Fundację to efekt współpracy z przedstawicielami innowacyjnych przesiębiorstw oraz ekspertami. Wyniki ankiety są nie tylko interesujące, ale także pokazują, jak istotne jest utrzymanie otwartego i wolnego internetu dla przyszłości dynamicznego sektora gospodarki.

Dostrzeżono, że utrzymanie neutralności ma kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacji i konkurencyjności sektora startupów. Dostęp do otwartego i wolnego internetu daje młodym firmom szansę na rywalizację z większymi graczami na rynku, co przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój technologiczny oraz wzrost gospodarczy. Aż 86 proc. startupów jest przekonanych, że zasada neutralności sieci ma istotny wpływ na innowacyjność technologiczną:

Przedstawiciele młodych firm wskazali na kilka kluczowych aspektów, które mogą zostać zagrożone w przypadku wprowadzenia ograniczeń. Wśród nich znalazły się: wolność wypowiedzi, możliwość rozwoju nowych technologii oraz konkurencję na rynku. Utrata tych wartości podziałałaby negatywnie na rozwój startupów w regionie.

Debata na ten temat w Unii Europejskiej może wpłynąć na przyszłość całego ekosystemu startupowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie ulega wątpliwości, że decyzje podejmowane przez unijnych decydentów będą miały dalekosiężne konsekwencje dla młodych firm oraz dla gospodarki.

Dlatego ważne jest, aby głos startupów został usłyszany w dyskusji. Istotną rolę w przekazywaniu tego przesłania i tworzeniu dialogu pełnią właśnie przedsiębiorcy technologiczni oraz wspierające ich fundacje i inicjatywy społeczne.  

Neutralność sieci to zagadnienie o dużym znaczeniu dla przyszłości ekosystemu innowacynych branż w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Niezbędne jest więc utrzymanie otwartego i wolnego internetu dla sektora, który z roku na rok nabiera coraz większego znaczenia dla całego świata.

Wszyscy musimy kontynuować tę dyskusję, aby upewnić się, że wartości takie jak wolność wypowiedzi, innowacyjność i konkurencyjność pozostaną chronione, a startupy w Europie Środkowo-Wschodniej będą miały warunki do dalszego rozwoju.