E-konsylium – nowość w elektronicznym systemie ochrony zdrowia


Cyfryzacja oferty dotyczy również ochrony zdrowia w Polsce. Pojawiła się już e-recepta i e-skierowanie. Teraz pora na e-Konsylium. To nowe rozwiązanie przygotowywane jest w formie pilotażu przez ekspertów z Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wraz ze specjalistami z Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego.

– Wdrażamy kolejne rozwiązania w e-zdrowiu, które poprawią sytuację pacjentów. Polacy chętnie korzystają z e-recept, e-skierowań i e-zwolnień, bo to rozwiązania znacznie wygodniejsze niż ich papierowe odpowiedniki. E-Konsylium pozwoli lekarzom wspólnie postawić diagnozę i wykorzystać do tego wiedzę ekspertów, którzy pracują w różnych ośrodkach – mówi Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Celem powstania e-Konsylium jest ułatwienie kontaktu i szybkiej konsultacji ze specjalistami, a także większa dostępność usług medycznych dla pacjentów. Rozwiązanie pozwoli im na uzyskanie dostępu do specjalistów z ośrodków wysokiej referencyjności niezależnie od miejsca zamieszkania.

– To kolejny krok ze strony Ministerstwa Zdrowia, który ma przybliżyć pacjentowi lekarza specjalistę i ułatwić z nim kontakt. Mamy wszak opiekę koordynowaną, czyli bieżący kontakt ze specjalistą po stronie medycyny rodzinnej. Teraz uzupełniamy ją o kontakt i konsultacje ze szpitalem oraz konsultacje między szpitalami o różnym poziomie wyspecjalizowania – zapewnia minister zdrowia Adam Niedzielski.

E-Konsylium jest kolejnym punktem na drodze do informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Chociaż tego typu konsultacje prowadzone są już od jakiegoś czasu, to teraz możliwe będzie odbywanie ich w ramach stworzonego systemu. Zapewni to bezpieczeństwo danych.

– Platforma nie tylko umożliwia omówienie stanu zdrowia konkretnego pacjenta, zobaczenie go przez lekarzy konsultujących przypadek, ale też „magazynuje” w chmurze wyniki badań. Wszelkie decyzje podjęte w ramach e-Konsylium – na przykład skierowanie do szpitala – są podpisywane elektronicznie i nabierają mocy prawnej – wyjaśnia dr hab. Wiktor Kuliczkowski z Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego merytorycznie koordynuje działania wprowadzanego systemu.

Pomysł na e-Konsylium narodził się już dawno

W Instytucie Chorób Serca pomysł na konsultacje zdalne pojawił się kilka lat temu. Kardiolodzy z USK mogą w ten sposób wspierać merytorycznie lekarzy z regionu.

– Nie mam wątpliwości jak wielkie znacznie ma szybka i profesjonalna konsultacja – zwłaszcza w kardiologii. Dlatego od kilku lat razem z innymi ośrodkami kardiologicznymi na Dolnym Śląsku szukaliśmy sposobu, jak w codziennej praktyce skutecznie dzielić się wiedzą i doświadczeniem, po to, aby nasi pacjenci byli optymalnie leczeni – mówi dyrektor Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski.

Teraz nadzorowana merytorycznie przez Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego platforma ma ułatwić i przyspieszyć tego typu działania.

– Idea e-Konsylium to coś więcej, to nasza oferta skierowana do lekarzy rodzinnych. Dzięki temu rozwiązaniu pacjent – także ten trafiający do lekarza POZ w małej miejscowości – otrzyma szybko diagnozę i propozycję leczenia. To rozwiązanie jest szczególnie ważne w kontekście alarmujących statystyk wskazujących na znaczny wzrost ilości zgonów Polaków na choroby układu krążenia. Upowszechnienie dostępu do uniwersyteckiej ekspertyzy może skutecznie odwrócić ten niepokojący trend. Cieszę się, że nawiązujemy w tym zakresie szeroką współpracę z lekarzami POZ – podkreśla Piotr Ponikowski.

Źródło: gov.pl