TSUE: Przechowywanie danych klientów niezgodne z prawem UE

53
fot. Pixabay

Sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski zapowiada zmiany w polskim prawie, jeśli chodzi o retencje danych. Przechowywanie danych pozwalające ustalić, gdzie przebywała konkretna osoba oraz na jakie strony internetowe wchodziła jest zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE niezgodne z prawem.

Wedle obowiązujących obecnie w naszym kraju przepisów operatorzy muszą przez 12 miesięcy przechowywać dane, które pozwolą ustalić nie tylko do kogo wykonywane były połączenia telefoniczne z konkretnego numeru, lecz także gdzie przebywała dana osoba oraz na jakie strony internetowe wchodziła.

Zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tego typu działania są niezgodne z przepisami unijnymi. Obowiązku narzucania telekomom gromadzenia szczegółowych danych telekomunikacyjnych nie uzasadnia nawet wyjątkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, takie jak chociażby terroryzm. Konieczna jest więc niezwłoczna nowelizacja krajowych przepisów w zakresie gromadzenia danych telekomunikacyjnych.

Co ciekawe, gotowy projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, już w 2017 roku przedstawiło Stowarzyszenie Libertariańskie. W projekcie autorstwa Jacka Sierpińskiego zaproponowane zostały zmiany, które praktycznie pokrywają się z wnioskami płynącymi z ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sekretarz stanu Marek Zagórski wskazał, że  regulacja dotycząca obowiązku retencji danych telekomunikacyjnych znajduje się obecnie w ustawie – Prawo telekomunikacyjne. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwają prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. W wyniku tych prac obowiązująca ustawa – Prawo telekomunikacyjne zostanie zastąpiona nową ustawą – Prawo komunikacji elektronicznej.

Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej aktualnie znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Kwestie dotyczące retencji danych zostaną ujęte w tym nowym akcie. KPRM planuje skierowanie procedowanej ustawy do Sejmu w grudniu 2020 r. – podkreśla minister.

Źródło: cyberdefence24.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here