Jak zgłosić plan inwestycyjny w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA – instrukcja

W ramach społecznych konsultacji obszarów białych NGA zbierane są trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Konsultacje potrwają do 23 listopada 2020 rok.

Zgłaszać należy inwestycje planowane lub realizowane od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Ważne jest, by zgłosić wszystkie punkty adresowe, które mają być objąć zasięgiem inwestycji, jej technologię, szacowaną wartość, a także planowany harmonogram jej realizacji. Można zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorca nie zamierza ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

Plany inwestycyjne są zbierane przez System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Szczegółowy sposób przekazywania planów został opisany w Instrukcji zbierania planów inwestycyjnych

Niezbędna dokumentacja przedstawia się następująco:

  1. dokument potwierdzający planowanie lub pewne kroki wdrażania inwestycji,
  2. dokument potwierdzający wystarczające środki finansowe na zrealizowanie inwestycji.

Składający wniosek jest zobowiązany do skutecznego przekazania prawidłowych dokumentów. Procedura nie przewiduje wezwania przedsiębiorcy do uzupełnienia braków. Nieprzekazanie dokumentów lub przekazanie nieprawidłowych dokumentów (np. niepodpisanych) skutkuje odrzuceniem planu.

Plany inwestycyjne będą analizowane przez zespół ds. oceny planów inwestycyjnych. Zespół ocenia:

  • wiarygodność planu inwestycyjnego, czyli jego realność i możliwość wykonania w kontekście zadeklarowanej wartości inwestycji do jej zakresu (punktów adresowych),
  • technologię planowanej sieci i harmonogramu realizacji,
  • wykonalność planu w kontekście potencjału podmiotu zgłaszającego, wynikającego z przekazanych dokumentów.

Lista najczęstszych błędów, które pojawiały się już w przeszłych zgłoszeniach widnieje na stronie gov.pl.

Przekazane informacje o planach oraz dokumenty objęte są tajemnicą i będą udostępnione wyłącznie członkom zespołu oceniającego.

Źródło: gov.pl