Trzy czwarte Polaków korzysta z sieci

Z badań Gemiusa wynika, że w Polsce użytkownicy sieci stanowią 74 procent populacji. Dla porównania w Estonii liczba ta wynosi 86 procent, a w Czechach 75 procent. Firma porównała popularność internetu w 12 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, biorąc pod uwagę osoby w wieku 15-69 lat.
Najniższy odsetek internautów odnotowano w Rumuni – zaledwie 58 procent. Kraje, w których możemy zaobserwować największe dysproporcje płci w strukturach internautów, to Serbia, Chorwacja, Rumunia i Łotwa. Zarówno w Rumunii, jak i na Łotwie mężczyźni stanowią 53 proc. internautów. Z kolei w Serbii i Chorwacji, kobiety deklasują mężczyzn o jeszcze więcej punktów procentowych. Serbki stanowią 56 proc. internautów w swoim kraju, natomiast Chorwatki – 54 proc. We wszystkich analizowanych państwach, największy udział w populacjach internautów mają osoby ze średnim wykształceniem (w Polsce jest to 49 proc.). Prym wśród tych krajów wiodą Czechy, gdzie przedstawiciele tej grupy stanowią 67 proc. użytkowników sieci. Państwem o najwyższym udziale wśród internautów osób z wyższym wykształceniem jest Ukraina – 45 proc. Tymczasem krajem, który ma najmniejszy odsetek użytkowników sieci posiadających dyplom wyższej uczelni jest Słowacja – 21 proc.
Źródło: Gemius