TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Jak zagwarantować odbiorcom końcowym przepustowość sieci dostosowaną do ich potrzeb? [z archiwum ICT]

 
[miejsce publikacji] ICT Professional, Nr 16 – Jesień 2017, strona 42.
[rubryka] Technologie

[autor] Artykuł sponsorowanyy

[tytuł] Jak zagwarantować odbiorcom końcowym przepustowość sieci dostosowaną do ich potrzeb?

_________________________________________________________________________________________
Zapewnienie klientom indywidualnym i firmom stabilnego dostępu do internetu oraz wysokiej jakości transmisję danych to priorytet dla dostawców usług internetowych. Warto więc rozważyć wykorzystanie w tym celu najbardziej stabilnych rozwiązań operatorskich.
Jako konsumenci korzystamy z zasobów internetu na coraz większą skalę. Rośnie też wolumen danych przesyłanych do konkretnych punktów abonenckich. W efekcie, rośnie skala niezbędnej przepustowości ­­­infrastruktury wykorzystywanej przez dostawcę usług ISP. Zopracowanegoprzez Urząd Komunikacji Elektronicznej„Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2016 r.” (goo.gl/ELz1GJ) wynika, że niemal co trzecie (29,2%) gospodarstwo domowe dysponujące łącznością z internetem,miało łącze o przepływności od 30 Mb/s do 100 Mb/s. W tym samym okresie w polskich gospodarstwach domowych aż o 63%wzrosła liczbaużywanych przez odbiorców indywidualnych łączy o przepustowości ponad 100 Mb/s. Stanowią one 17,2% wszystkich łączy.
Preferowane przez konsumentów są usługi wykorzystujące łącza kablowe lub światłowodowe. Pod warunkiem, że infrastruktura lokalnych dostawców usług dostępu do internetu będzie w stanie sprostać potrzebom abonentów. Wybór dostawcy usług związanych z dzierżawą sieci szkieletowych oraz łącznością z najważniejszymi węzłami internetowymi nabiera więc krytycznego znaczenia dla działalności wielu lokalnych dostawców usług ISP.
Usługi dodane operatora
Operatorem, który oferuje usługi pozwalające podnieść przepływność łączy i jakość transmisji danych, a jednocześnie uprościć infrastrukturę nastawionych na obsługę klienta indywidualnego dostawców usług internetowych, jest T-Mobile Polska. Przykładowo, dostępna w ofercietego operatora usługa IP Transit może pełnić rolę łącza internetowego, spełniającego specyficzne dla dostawców usług ISP wymagania. Szerokość pasma transmisji danych internetowych może w jej przypadku sięgać nawet wielokrotności 10 Gb/s.
Odpowiednia przepustowość łączy internetowych, a także dostępność usług transmisji danych ma ogromne znaczenie, ponieważ internet coraz częściej stanowi podstawę dla wielu innych usług multimedialnych – od telefonii IP, przez IPTV, po usługi oparte na koncepcji interneturzeczy. Dla dostawców usług IPTV oznacza to konieczność zadbania o odpowiednią przepustowość stosowanej infrastruktury, a także o określone parametry transmisji.
Oferowane przez T-Mobile Polska usługi pozwalają na zapewnienie infrastruktury szkieletowej, niezbędnej dokonsolidacji rozproszonych sieci.Odpowiedzią na te potrzeby są usługi dzierżawy łączy – Ethernet Line oraz Lambda. Usługi te zapewniają infrastrukturę szkieletową o przepustowości sięgającej odpowiednio 10 Gb/s i 100 Gb/s. Gwarantują również niskie opóźnienia transmisji.
Wysokie parametry transmisji
Warto zauważyć, że mimo zbliżonej ceny, usługi transmisyjne świadczone przez największych operatorów mogą różnić się parametrami jakościowymi. Często wynika to z topologii infrastruktury wykorzystywanej przez operatorów klasy Tier 1, w tym z jakości połączeń z najważniejszymi węzłami wymiany ruchu internetowego. T-Mobile Polska, jako jeden z największych dostawców usług transmisji internetowej,ma infrastrukturę bezpośrednio włączoną do trzech najważniejszych węzłów obsługujących komunikację z internetem dla Polski EPIX, PLIX iTPIX. Poprzez infrastrukturę operatorską Deutsche Telekom ma też dostęp do najbardziej istotnych światowych węzłów międzyoperatorskich.
Dostępność oraz jakość połączeń z najważniejszymi węzłami obsługującymi ruch internetowy wpływają znacząco na opóźnienia w transmisji przesyłanych pakietów danych, co bezpośrednio przekłada się na jakość usług dostępnych dla użytkowników końcowych. Praktyka pokazuje, że spośród zastosowań konsumenckich najbardziej wrażliwe na opóźnienia są gry sieciowe, usługi komunikacji wideo oraz usługi TriplePlay, w szczególności transmisja sygnału IPTV w jakości odpowiadającej możliwościom telewizorów smart TV.
Jednocześnie, usługi oferowane przez firmę T-Mobile cechują wysokie gwarancje SLA, nawet na poziomie 99,99%.
Opóźnienia minimalne, ale i przewidywalne
Istotnym parametrem transmisji jest też zapewnienie stabilności transmisji, rozumianej jako ograniczenie zmienności opóźnień (jiter) przy zminimalizowaniu ich średniej wartości. W ofercie T-Mobile Polska w potrzeby operatorów ISP – oczekujących zapewnienia jak najwyższej jakości i stabilności usług – wpisują się realizowane w topologii punkt-punkt usługi transmisji Lambda. Co ważne, usługa Lambda może być świadczona przy zachowaniu dodatkowych gwarancji dostępności usług dzięki zapewnieniu automatycznego przełączania transmisji na alternatywną ścieżkę w razie wystąpienia awarii łącza podstawowego. Gwarancje te mogą zostać bezpośrednio przeniesione przez ISP na klientów końcowych.Oznacza to brak przerw w świadczeniu usług abonenckich.
T-Mobile Polska, należący do Grupy Deutsche Telekom,dysponuje unikalną infrastrukturą sieciową(sieć światłowodowa w Polsce o długości blisko 18 tysięcy kilometrów)pozwalającą na oferowanie usług dostępu do iInternetu, transmisji IP oraz sieci szkieletowych.Infrastruktura ta jest nieustannie modernizowana i dostosowywana do bieżących potrzeb klientów.
 

 ssss

T-Mobile jest bezpośrednio obecny w węzłach międzyoperatorskich w Czechach, Polsce, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji oraz w największych węzłach międzyoperatorskich we Frankfurcie nad Menem, Amsterdamie, Londynie i Wiedniu, wymieniając ruch z największymi ogólnoświatowymi operatorami sieci i dostawcami treści, takimi jak: Google, DE-CiX, Level 3, TeliaSonera, Six, VIX, AMS-IX, LINX.
Więcej informacji na temat produktów T-Mobile jest dostępnych na stronie www.t-mobile.pl/biznes.

Michal.Koch
Michal.Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze