The future is data. Przyszłość to dane

gov.pl

Międzynarodowa konferencja dotycząca danych pod tytułem „The future is data. Przyszłość to dane” odbędzie się już we wtorek 18 kwietnia 2023 r. Organizatorem wydarzenia jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W konferencji będzie można uczestniczyć online.

18 kwietnia 2023 r. odbędzie się konferencja trzecia już „The Future is data. Przyszłość to dane”. W jej trakcie możliwe będzie wymienienie się wiedzą i doświadczeniem w sprawie danych również w wymiarze europejskim. Na wydarzeniu pojawią się eksperci i praktycy z takich obszarów jak zarządzania danymi, cyberbezpieczeństwo oraz wykorzystywania danych.

Konferencja to także okazja do promowania potencjału danych i zasobów. Ma zachęcić do wykorzystywania ich w innowacyjnych produktach i usługach.

Jakie tematy pojawią się na konferencji „The future is data. Przyszłość to dane”?

W trakcie konferencji pojawią się tematy takie jak:
– dane wysokiej wartości,
– akt w sprawie zarządzania danymi,
– ponowne wykorzystywanie danych,
– ochrona danych osobowych,
– cyberbezpieczeństwo danych.

O tych i innych kwestiach dyskutować będzie ponad 20 polskich i zagranicznych ekspertek i ekspertów. Pojawi się również temat strategiczny konferencji „The future is data. Przyszłość to dane”: wyzwania związane z danymi stojące przez Polską.

– Ostatnie lata to szczególny rozwój polityki cyfrowej w Polsce. Zwłaszcza w sektorze otwartych danych mamy czym się pochwalić jako Polska. W ostatnim rankingu Open data Maturity awansowaliśmy na 3. miejsce, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2017 o 20 pozycji. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń z innymi liderami europejskiego rankingu – mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Jak zarejestrować się na konferencję „The future is data. Przyszłość to dane”?

Organizatorka konferencji jaką jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza do udziału w niej przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, biznesowych oraz polskich i zagranicznych ekspertów. Szczególnie tych, którzy dane udostępniają w portalu dane.gov.pl lub zamierzają to robić.

Konferencja „The future is data. Przyszłość to dane”  rozpocznie się o godzinie 10:00 18 kwietnia 2023 r. i potrwa do godziny 16:00.

Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. By wziąć w niej udział należy wejść na portal dane.gov.pl lub profil otwartych danych na Facebooku.

Źródło: gov.pl