Tele.Odpowiedzialni są wśród nas #5 – Wielka Gala Tele.Odpowiedzialnych

390

 

Tele.Odpowiedzalni to projekt z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu zainicjowany i prowadzony przez  Stowarzyszenie e-Południe. W 2017 roku wraz z Akademią WSB  zostały zdiagnozowane obszary działalność CSR MiŚOT oraz  zdefiniowano cztery filary do których te działania zostały przypisane.

W wyniku w/w działań powstał unikalny branżowy Kodeks CSR dla branży małych firm telekomunikacyjnych. Popularyzacja i promocja aktywności MiŚOT w obszarze CSR jest realizowana na wielu płaszczyznach: w mediach, podczas naszych Zjazdów i w kontaktach z przedsiębiorcami i organami państwa.

Podczas tegorocznego Zjazdu MiŚOT i Konferencji KIKE Kapituła po raz kolejny wyłoniła Firmę będącą Tele.Odpowiedzialnym Roku – nagrodzona została Firma INTERKONEKT – lokalny operator sieci światłowodowej FIBER.

Motto marki FIBER „Łączymy ludzi z prędkością światła” to nie tylko marketingowa informacja dotyczącą świadczonych usług światłowodowych. Zawarta jest w nim misja względem mieszkańców terenu, na jakim firma działa. Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie ona jako działania na rzecz bezpieczeństwa i integracji mieszkańców oraz promujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu – w sąsiedztwie, z rodziną i z przyjaciółmi. Dlatego też z dużym zaangażowaniem INTERKONEKT włącza się w podejmowane oddolnie inicjatywy, akcje lokalnych samorządów, szkół, zarządów osiedli i stowarzyszeń, a także inicjuje własne działania w zakresie promocji lokalności i szeroko rozumianej profilaktyki.

W ciągu tego roku INTERKONEKT był organizatorem lub współorganizatorem kilkudziesięciu akcji, spośród których warto zwrócić uwagę na:

Śmigaj z FIBER na lodowisku – bezpłatny dla mieszkańców pokaz profesjonalnej jazdy na łyżwach, a także animacje oraz warsztaty bezpiecznej jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy imprezy otrzymywali od nas upominki: czapki, rękawiczki i szaliki chroniące ich zdrowie przed zimnem.

Dzień Kobiet z FIBER – 8 marca włączono się w wydarzenia promujące aktywizację kobiet w zakresie uczestnictwa w kulturze, edukacji, na rynku pracy oraz profilaktyki zdrowotnej. Wydarzenia dedykowane kobietom w każdym wieku odbyły się w trzech gminach. Dodatkowo każda z uczestniczek otrzymała kwiat w firmowych kolorach i życzenia.

Zrób porządek na wiosnę – w trosce o środowisko naturalne i estetykę naszego najbliższego otoczenia marka FIBER przekazała mieszkańcom kilku gmin przeszło tysiąc sadzonek wiosennych kwiatów. Zależało, aby w naszej kampanii zwrócić uwagę na szeroko rozumiany porządek oraz problemy związane ze środowiskiem.

Plenerowe Kina Osiedlowe – w czasie wakacji wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu zorganizowano cykl czterech seansów filmowych „pod chmurką”, którym towarzyszyły animacje dla dzieci oraz pogadanki profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w sieci. W każdej z imprez udział wzięło kilkuset mieszkańców, wśród których dużą część stanowiły rodziny wymagające wsparcia. Dzięki akcji bajki i filmy familijne na dużym ekranie mogli zobaczyć ci, dla których chodzenie do kina nie jest powszechną praktyką. Duże zainteresowanie akcją i wydźwięk medialny świadczą o potrzebie podejmowania tego typu inicjatyw integrujących mieszkańców osiedli.

Bądź widoczny, bądź bezpieczny – marka FIBER przekazała mieszkańcom kilkanaście tysięcy opasek odblaskowych wraz z ulotką przypominającą o zasadach bezpiecznego poruszania się po zmroku – w drodze ze szkoły, pracy, podczas spaceru i uprawiania sportu. W przekazie informacyjnym podkreślano, że firma troszczy się o zdrowie i życie mieszkańców w każdym wieku.

Drużyna FIBER – początek roku szkolnego był okazją do przeprowadzenia akcji przypominającej najmłodszym użytkownikom internetu, ich rodzicom oraz nauczycielom o zasadach bezpieczeństwa w internecie. Autorskim pomysłem było stworzenie drużyny superbohaterów, których pierwsze litery imion tworzyły nazwę FIBER – Firewall, Inteligencja, Bezpiecznik, Edukacja i Rozsądek. Postacie pojawiły się na planach lekcji oraz naklejkach motywacyjnych, a główne przesłanie brzmi: „Drużyna FIBER pomoże Ci zadbać o Twoje bezpieczeństwo w internecie”. Materiały były bezpłatnie rozdawane dzieciom podczas imprez plenerowych oraz w Biurach Obsługi Klienta. Do każdej z ponad 30 szkół partnerskich przekazano pakiety materiałów do wykorzystania podczas lekcji informatyki.

Przygotuj szyby z prędkością światła – pierwsze przymrozki to również oszronione szyby, zagrażające bezpiecznej jeździe samochodem. W trosce o naszych mieszkańców ogłoszono akcję, w ramach której każdy mieszkaniec – bez względu, czy jest naszym klientem czy nie, mógł odebrać z BOK bezpłatną skrobaczkę do szyb z logo.

Wigilia Mieszkańców – z dużą chęcią angażujemy się we wszelkie inicjatywy, które integrują mieszkańców z różnych środowisk, w tym przede wszystkim osoby wykluczone społecznie. Do takich wydarzeń należy Wigilia Mieszkańców Gminy Olkusz. Włączono  się w akcję przygotowywania paczek dla potrzebujących mieszkańców oraz przekazano uczestnikom Wigilii gwiazdy betlejemskie z dołączonym przesłaniem na temat wspólnego świętowania. Dzięki temu rośliny z naszą misją trafiły do kilkuset domów.

Festyny, pikniki, turnieje, zawody, święta gminne i osiedlowe – poza autorskimi akcjami INTERKONEKT bardzo chętnie włącza się w organizację kilkudziesięciu imprez mających na celu integrację mieszkańców. Pracownicy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w tych wydarzeniach, zachęcając uczestników do różnego rodzaju aktywności. Wspiera lokalne kluby sportowe, w tym przede wszystkim szkolące młodych piłkarzy. Służymy wsparciem organizacyjnym i finansowym stowarzyszeniom, zarządom osiedli i jednostkom samorządowym. Każda z gmin, na terenie których działa, otrzymała pomoc w przygotowaniu najważniejszych imprez kulturalnych, edukacyjnych czy rozrywkowych.

Dzięki temu motto „Łączymy ludzi z prędkością światła” stało się ideą przyświecającą działaniom nie tylko firmy, ale również partnerów i mieszkańców.

Powyższe aktywności sprawiły, że Kapituła zdecydowała się przyznać tytuł Tele.Odpowiedzialnego Roku 2019 właśnie firmie Interkonekt.  Dodatkowo za swoje działania CSR wyróżnione zostały trzy inne firmy: HLG, Art-Com oraz IT 4 Polska. O ich działaniach napiszemy w kolejnych częściach cyklu.

~~~~

Wasza firma może również być Tele.Odpowiedzialna!