Tarcza antykryzysowa już działa. Wpłynęło niemal 100 tys. wniosków

447

Przedsiębiorcy korzystają ze wsparcia, które przygotował dla nich rząd w trudnych czasach pandemii. Złożono już ponad 94,3 tys. wniosków, z czego większość – ponad 67 tys. – dotyczy zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że większość z niemal 100 tys. złożonych wniosków, bo aż 67 051 wniosków, dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące.

Zwolnienie to dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Rośnie również liczba składanych dokumentów o świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wpłynęło ich 17 281. Jeśli chodzi zaś o umowy cywilnoprawne – to złożono ich 655. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł brutto, a w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto.

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej mają złagodzić skutki wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. Przedsiębiorcy mogą wnioskować m.in. o czasowe zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowane wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju, a mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów działalności np. wynajmu lokalu.

Źródło: PAP