Tajemniczy klient sprawdzi UKE

118

Urząd Komunikacji Elektronicznej chce sprawdzić, jak pracownicy obsługują klientów ze specjalnymi potrzebami. Dlatego pojawiło się zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie badania jakości obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w Centrali UKE oraz w dwóch wybranych Delegaturach UKE metodą Mystery Client (Metodą Tajemniczego Klienta)”.

Niedawno pisaliśmy o tym, że UKE dostosowuje swoje biura i obsługę do osób ze szczególnymi potrzebami. Jednak teraz ma zostać zweryfikowane to, czy pracownicy są do takiej obsługi odpowiednio przygotowani. W tym celu zostanie wykorzystana metoda „tajemniczego klienta”.

UKE oczekuje opracowania odpowiedniego scenariusza oraz ankiety dla każdego kanału komunikacji. Mają one uwzględniać również różne rodzaje niepełnosprawności.

Badanie będzie przeprowadzane w okresie od 1 do 3 miesięcy i nie będzie znana dokładna data badania.

Na koniec ma pojawić się raport podsumowujący wyniki tak przeprowadzonego badania.

Badanie będzie przeprowadzone w przynajmniej trzech placówkach. Przy czym jedna to będzie centrala UKE w Warszawie, a dwie pozostałe to wybrane delegatury.

Kryteria wyboru wykonawcy badania mają być doświadczenie oraz cena. Przy czym pierwsza wartość będzie stanowiła 60 proc. oceny, a druga – 40 proc.

Zainteresowani mogą składać oferty do 19 maja.

Źródło: uke.gov.pl

Czytaj także: