Przyspiesza informatyzacja polskiego sądownictwa

80
fot. Pixabay

Sejm przyjął opracowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona rozwiązania informatyczne ułatwiające działania wymiaru sprawiedliwości.

Przewidywane efekty wprowadzenia tej ustawy to usprawnienie pracy sądownictwa, lepszy dostęp obywatela do wymiaru sprawiedliwości oraz wprowadzenie sądów w XXI wiek.

– Konsekwentnie przenosimy polskie sądownictwo z ery papierowej do cyfrowej – powiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Nowe rozwiązania to m.in. e–licytacje komornicze nieruchomości, które wzorowane są na sprawdzonych już e-licytacji ruchomości. Uproszczona i zdalna formuła może zwiększyć zainteresowanie licytacjami. Zyskają na tym wierzyciele i dłużnicy.

Ustawa przewiduje prowadzenie rozpraw za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zarówno strony postępowania, jak i świadkowie czy biegi, nie będą musieli stawiać się osobiście w sądzie.

Osoby, które nie posiadają odpowiednich urządzeń, będą miały je zapewnione w sądzie.

Rozprawy sądów administracyjnych dotyczące spraw reprywatyzacji mają być transmitowane publicznie. Pozwoli to na kontrole społeczną nad tym obszarem działań sądu.

– Niedopuszczalne jest, by w tak ważnych sprawach, gdy poszkodowani lokatorzy latami czekają na sprawiedliwość, nie mogli się, jak dotąd, dowiedzieć, dlaczego sąd wydał konkretne rozstrzygnięcie i jak je uzasadnia – podkreślał Sebastian Kaleta

W ustawie jest też zapisana zasada rozpoznawania spraw przez jednego sędziego. Dotyczy to zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Pozwoli to na uniknięcie odwoływania rozpraw z powodu choroby jednego z członków składu orzekającego.

Specjalny system teleinformatyczny (Portal Informacyjny Sądów Powszechnych) umożliwi doręczanie pism sądowych adwokatom, radcom prawnym i Prokuratorii Generalnej. Ograniczy to korespondencję papierową i skróci czas obiegu dokumentów.

Nowe przepisy pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie sprawdzonych już w niektórych obszarach rozwiązań informatycznych. Uwolnią też sądy od drukowania i wysyłania korespondencji w tradycyjny sposób.

Pisma dostępne będą w systemie natychmiast i skutek doręczenie nastąpi w momencie zapoznania się z nim pełnomocnika. Nie później jednak niż w ciągu 14 dni od umieszczeni pisma.

W obecnej sytuacji wysyłania pism tradycyjną pocztą i oczekiwaniu na otrzymanie potwierdzenia odbioru – czas ten może wynosić nawet miesiąc. Droga elektroniczna znacznie przyspieszy cały proces.

Źródło: gov.pl