Tag: usługa hybrydowa

W biznesie dominuje „wielochmura”

Badanie IBM dotyczące transformacji chmurowej wykazało, że chmura hybrydowa jest dominującą architekturą informatyczną. Dotyczy to Polski i całego świata. Obecnie jedynie 5...

Cennik doręczenia elektronicznego i usługi hybrydowej

Poczta Polska S.A. opublikowała cennik publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. Cennik publicznej usługi rejestrowanego...

Top Grid