Cennik doręczenia elektronicznego i usługi hybrydowej

list, letter, mail

Poczta Polska S.A. opublikowała cennik publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

Cennik publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej wszedł w życie 5 października 2021 r. Określa on wysokość opłat pobieranych za realizowanie tych usług.


Usługi realizowane są przez Pocztę Polską S.A. za przekazywanie korespondencji na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Cały dokument dostępny jest na stronie:http://bip.poczta-polska.pl/repozytorium/

Źródło: uke.gov.pl