Szkolenie z procesu inwestycyjnego dla samorządowców i dziennikarzy

83

W związku z częstymi protestami mieszkańców sprzeciwiających się budowie masztu telefonii komórkowej w swojej  okolicy, Kancelaria Prezesa rady Ministrów organizuje szkolenie z procesu inwestycyjnego dla samorządowców i dziennikarzy.

Aby mitygować  obawy społeczne, w ramach projektu „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju  i bezpieczeństwa” – #3_4PEM organizujemy cykliczne szkolenia z procesu inwestycyjnego  dotyczącego budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, podstawowych zagadnień związanych  z polem elektromagnetycznym oraz dezinformacji, która często towarzyszy tym tematom – czytamy w zaproszeniu KPRM. Szkolenie jest bezpłatne, odbędzie się 27.02.2023 r. w formule on-line.

Zgłoszenia można przesyłać  na adres proces_inwestycyjny@il-pib.pl. 

Informacje o protestach

W prasie – zarówno w tej ogólnopolskiej, jak i lokalnej – często pojawiają się informacje o kolejnych  protestach mieszkańców, którzy nie chcą w swoim sąsiedztwie stacji bazowej telefonii komórkowej.  To pokazuje skalę problemów, jakie towarzyszą budowie wieży mobilnej sieci komórkowej.  W większości spowodowane jest to lękiem wywołanym niezrozumieniem tematów związanych  z procesem inwestycyjnym, ponieważ są to tematy skomplikowane i na tyle trudne, że ciężko jest je  wyjaśnić w prosty i krótki sposób. Za to bardzo łatwo jest stworzyć na ten temat wiele fake newsów,  które w swoim założeniu mają wywołać strach wśród swoich odbiorców i przekonać ich, że  mieszkanie w pobliżu stacji bazowej jest szkodliwe dla ich zdrowia. 

Szkolenia, to ważny etap projektu 

Dlaczego? Ponieważ proces inwestycyjny dotyczący budowy stacji bazowych telefonii komórkowej to często długotrwałe i skomplikowane postępowanie. 

Aby wyjaśnić zagadnienia związane zarówno z procesem inwestycyjnym, jak i polem  elektromagnetycznym (PEM) potrzeba odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności prostej komunikacji.  Zdecydowanie łatwiej i efektywniej jest szerzyć na ten temat dezinformację. Wystarczy celowo mylić  fakty z opiniami, dodając do tego negatywne emocje, których celem będzie wywołanie niepokoju lub  strachu czy też poczucia zagrożenia i gotowe – możemy wrzucić kolejnego fake newsa do sieci, na  którego z łatwością natknie się osoba szukająca odpowiedzi na nurtujące ją pytania.  

Dlatego tak ważne jest edukowanie zarówno Samorządowców w tym zakresie jak i dziennikarzy,  ponieważ te dwie grupy najczęściej bezpośrednio spotykają się z osobami, które protestują w obawie  przez niezrozumiałym dla nich polem elektromagnetycznym pochodzącym ze stacji bazowych  telefonii komórkowej. 

Walka z dezinformacją 

Ostatnia wizyta #TelkoEzgorcystów (ekspertów z Instytutu Łączności – PIB oraz Kancelarii Prezesa  Rady Ministrów) pokazała, jak ważna jest komunikacja lokalnych włodarzy z mieszkańcami. Tego typu spotkania pozwalają uniknąć wielu nieporozumień, w tym np. sporów o lokalizację inwestycji. Często  okazuje się, że mieszkańcy miejscowości, w których ma stanąć nowa wieża telefonii komórkowej nie  są przeciwni inwestycji jako takiej, a jedynie jej lokalizacji. Czterdziestometrowa wieża może zaburzać estetykę krajobrazu, dlatego rolą włodarzy jest wskazanie operatorom odpowiednich i budzących mniejsze kontrowersje działek pod taką inwestycję. 

Dlatego, aby lepiej zrozumieć tematy związane z procesem inwestycyjnym, oddziaływaniem pola elektromagnetycznego oraz dezinformacją z tym związaną szkolenie podzielone jest na trzy bloki.   

Na prośbę uczestników szkolenia wystawiane będą certyfikaty potwierdzające udział w kursie. Eksperci Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Instytutu Łączności mają też odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące napotkanego problemu. Istnieje również możliwość  zorganizowania indywidualnego szkolenia dla samorządu. 

… 

Projekt „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa” realizowany  przez KPRM we współpracy z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Kampania, ma na celu zwiększenie  świadomości Polaków w zakresie działania, wykorzystania, bezpieczeństwa i znaczenia mobilnych  sieci telekomunikacyjnych, a tym samym usług (w tym publicznych) opartych o te sieci. W ramach  projektu zrealizowane zostaną działania w następujących obszarach: walka z dezinformacją,  edukacja, podstawy prawne procesu inwestycyjnego, bezpieczeństwo i jakość życia.