TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

System monitorowania jakości Internetu

 
[miejsce publikacji] ICT Professional, Nr 1 – 10/2013, strona 25.
[rubryka] Wywiad
[autor] Piotr Łukaszewski, Maria Podolska
[tytuł] System monitorowania jakości Internetu
___________________________________________________________________________________________________________
 

W portalu polskaszerokopasmowa.pl czytamy między innymi:

(…)  wielu  klientów zgłasza, że deklarowana w materiałach promocyjnych dostawców Internetu przepustowość jest nieosiągalna. Jednak w Polsce ISP nie mają obowiązku określenia minimalnej przepustowości łączy. Zapisana w umowie szybkość transferu jest wartością maksymalną, która może być osiągnięta wyłącznie w określonych warunkach. Decyduje o tym na przykład liczba użytkowników i jakość sprzętu odbiorcy sieci.  (…)

– Trudno jednak ukrywać, że problem jakości świadczenia usług szerokopasmowych w Polsce występuje. Przyczyny tego są różne. Czasem niekoniecznie wina leży po stronie operatora, zdarza się bowiem, że transfer może spowalniać komputer użytkownika. Dlatego Prezes UKE chce zaproponować operatorom i użytkownikom taką metodę testowania, która rozwieje te wątpliwości – mówi Marek Ostanek, zastępca dyrektora departamentu rozwoju infrastruktury w UKE. (…)
Wiosną br. Urząd podjął rozmowy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w celu wypracowania wspólnych dla wszystkich metod pomiarowych. Następnie ogłoszony został przetarg na budowę i utrzymanie systemu monitorowania parametrów usług szerokopasmowych, który ostatecznie w sierpniu br. roku został unieważniony. To jednak prawdopodobnie nie oznacza, że temat został porzucony. Aby przybliżyć czytelnikom więcej szczegółów projektu, niniejszym zwracamy się z kilkoma pytaniami na ten temat do przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Redakcja:  Jaki jest cel i założenia projektu systemu monitorowania jakości Internetu? Czy Regulator przewiduje jedynie udostępnienie użytkownikom końcowym narzędzia pomiarowego, czy może celem jest także edukacja Internautów, iż na jakość Internetu składa się więcej parametrów niż tylko transfer download?

Piotr Łukawski *: Należy rozróżnić dwie aktywności UKE w dziedzinie pomiaru parametrów jakościowych usług dostępu do Internetu. Pierwszą jest Memorandum zrzeszające operatorów, przedstawicieli środowisk naukowych oraz inne zainteresowane strony. To porozumienie ma na celu wypracowanie metod i sposobów pomiaru parametrów jakościowych sieci, które mają być przeprowadzanie przez operatorów i raportowane do UKE. Drugą natomiast aktywnością UKE jest budowa Systemu Monitorowania Parametrów Jakości Usług Szerokopasmowych (SMPJUSz) umożliwiająca każdemu użytkownikowi przeprowadzenie pomiaru indywidualnego łącza.
Celem  Systemu  SMPJUSz jest utworzenie narzędzia, które pozwoli dokonać pomiarów oddzielnie dla różnych rodzajów usług internetowych i zweryfikować istotne dla nich parametry. Na podstawie pomiarów zostanie wygenerowany dla użytkownika raport informujący o jakości usługi dostępu do Internetu. Użytkownik będzie mógł się też dowiedzieć, w jaki sposób mierzone parametry wpływają na  jakość poszczególnych usług internetowych, z których korzysta w sieci, jak również o innych czynnikach które mogą mieć wpływ na korzystanie z tych usług. Dodatkowo system umożliwi także Urzędowi analizę danych jakościowych dotyczących sieci w Polsce.

Red. Wiemy, że temat jest konsultowany w środowisku. Jakie są propozycje ze strony operatorów telekomunikacyjnych? Kto bierze udział w rozmowach?

Piotr Łukawski: W Memorandum oprócz Prezesa UKE jako inicjatora, biorą udział zarówno przedsiębiorcy działający na rynku telekomunikacyjnym, przedstawiciele branżowych izb gospodarczych oraz instytucji naukowych, jak też inne strony zainteresowane tematem jakości Internetu w Polsce. Dokładną listę sygnatariuszy można znaleźć na stronie iq.polskaszerokopasmowa.pl.

Red. Jakie parametry Internetu miały by być monitorowane przez system i czy operatorzy będą mieli  wgląd w statystyki pomiarów swoich łączy?

Piotr Łukawski: W naszych założeniach system powinien monitorować takie parametry, jak: osiągana przepływność, opóźnienie, jitter i  utrata pakietów, mierzone dla różnych klas usług. Zakres statystyk udostępnianych operatorom będzie ustalany na bieżąco w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.

Red. Czy UKE przewiduje aby pomiary mogły być podstawą do ewentualnych reklamacji dla użytkowników końcowych? A jeśli tak, to czy wyniki pomiarów miały by być archiwizowane, i czy ewentualne znaczące odstępstwa od norm miałyby skutkować automatycznymi przywołaniami operatorów do poprawienia jakości swoich usług?

Piotr Łukawski: Aktualne uregulowania prawne  nie umożliwiają użycia pomiarów jako bezpośredniej podstawy do reklamacji. Wyniki pomiarów będą archiwizowane i mogą potencjalnie stanowić podstawę do przeprowadzenia dokładniejszych analiz sugerowanych przez system problemów jakościowych.

Red. Na stronach UKE czytamy, że propozycje w sprawie testów jakości usług spotykają się z różną reakcją w branży telekomunikacyjnej. Wielu mniejszych operatorów jest nimi zainteresowanych, licząc, że w ten sposób będą mogły pokazać, że jakość usług w ich sieciach nie tylko nie odbiega od tego, co oferują największe na rynku firmy, ale często jest lepsza. Najbardziej sceptyczni są operatorzy  mobilni. Jak Pan sądzi, z czego to może wynikać?

Maria Podolska **: Prace w ramach Memorandum mają zakończyć się raportem z końcem września br. Będzie on dostępny dla wszystkich. Dokument zostanie opublikowany na stronie www UKE. Także i te podmioty, które Memorandum nie podpisały będą mogły wykorzystać wypracowane rozwiązania do dobrowolnego stosowania wyników prac Grup Roboczych Memorandum. Aby dotrzymać założonego terminu, we wrześniu, prace merytoryczne zostaną zintensyfikowane.

Red. Ponieważ ostatni przetarg został odwołany, to Pańskim zdaniem, jakie są szanse na wprowadzenie tego sytemu? Jaki dalszy ciąg działań nad tym projektem przewiduje Urząd?

Piotr Łukawski: Podobne prace są prowadzone aktualnie w większości krajów Unii Europejskiej. Kontynuowanie prac w ramach UKE jest potrzebne zarówno ze względu na dobro użytkowników Internetu w Polsce, jak i  nadążanie za trendami i ustaleniami europejskimi.

Dziękujemy za rozmowę.

* Piotr Łukawski, UKE, Departament Rozwoju Infrastruktury

** Maria Podolska, UKE, Departament Kontroli i Egzekucji;

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...