Światłowód rozwija się najszybciej

527

Przeprowadzone przez ekspertów analizy wskazują, że w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) odnotowano znaczny wzrost liczby podłączeń do sieci za pomocą światłowodów. Technologia ta jest obecnie najszybciej rozwijająca się metodą szerokopasmowego połączenia z siecią.

Analitycy rynku telekomunikacyjnego wskazują, że liczba połączeń światłowodowych wzrosła o 13% względem roku poprzedniego, obejmując łącznie 28% rynku szerokopasmowego.

Wśród krajów o największym wzroście światłowodów znajduje się Polska oraz Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Chile i Włochy.

Badania wskazują też, że liczba połączeń DSL spadła o 6%, a najbardziej powszechną metodą łączenia się z siecią pozostaje połączenie kablowe. Wzrost odnotowały usługi mobilne. Najwięcej danych za pomocą połączenia mobilnego pobiera się w Finlandii: 23,5 GB w odniesieniu do pojedynczego subskrybenta. Szwecja dominuje w technologii M2M (Machine-to-machine) – aż 146 połączeń na 100 mieszkańców.

Do założonej w 1961 roku Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju należy 37 krajów. Polska przystąpiła do OECD w 1996 r.

Źródło: telecompaper.com