Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE kolejny raz przedłużone

alarm, red alert

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego przedłużone zostają stopnie alarmowe. BRAVO na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza jej granicami. CHARLIE – CPR na całym obszarze kraju. Zgodnie z nowym rozporządzeniem będą obowiązywały do 31 maja 2023 r. do godz. 23:59.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia w sprawie stopni alarmowych. Na terenie całego kraju i wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza jej granicami obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO. NA całym obszarze Polski obowiązuje także trzeci stopień alarmowy CRP – CHARLIE–CRP.

Stopnie alarmowe wprowadza Prezes Rady Ministrówna podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Drugi stopień alarmowy -BRAVO ma charakter prewencyjny. Jest on powiązany z sytuacją geopolityczną w regionie. Dotyczy to działań o charakterze ataku hybrydowego prowadzonego przez Federację Rosyjską i Białoruś oraz prowadzonych działań wojennych Rosji w Ukrainie.

Stopienie alarmowe CRP wprowadzono w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP  jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Wprowadza się go w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Obowiązywanie stopni alarmowych to sygnał dla służb dbających o bezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo i dla całej administracji publicznej. Jednak szczególną ostrożność w trakcie obowiązywania stopni alarmowych powinni wszyscy na terenie, którym są one objęte.

Należy zwracać uwagę na nietypowe zachowanie osób, pozostawiane pakunki czy pojazdy parkowane w miejscach zgromadzeń. Także w trakcie korzystani z internetu należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na nietypowe sytuacje i zdarzenia w sieci.

Stopnie będą obowiązywały do 31 maja 2023 r. do godz. 23:59.

Źródło: gov.pl