Spotkanie Liderów 2014 już we wrześniu!

946

10 września 2014 roku w hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się Spotkanie Liderów: Sieci Szerokopasmowe oraz Inwestycje Infrastrukturalne. Wydarzenia odbędą się symultanicznie jako platforma dyskusji koncentrującej się na wypracowaniu wspólnej wizji modernizacji Polski i stworzenia długofalowych podstaw rozwoju kraju.

Spotkanie jest połączeniem, organizowanej z dużym sukcesem od kilka lat konferencji Sieci Szerokopasmowe oraz nowej inicjatywy – Forum Inwestycji Infrastrukturalnych. Holistyczne podejście do wyzwań w zakresie realizacji inwestycji, umożliwia udział w projekcie kluczowych przedstawicieli sektorów: energetycznego, telekomunikacyjnego, drogowego, kolejowego i budowlanego, jak również regulatorów oraz reprezentantów administracji centralnej i lokalnej. Dyskusja w gronie decydentów stwarza możliwość faktycznego przełożenia wizji i zamierzeń nie tylko na konkretne decyzje inwestycyjne, lecz również na rozwiązania prawne i systemowe tworzące system polskiej infrastruktury, ze szczególnym naciskiem na sieci szerokopasmowe.
Efektem debat będą rekomendacje przedstawiane najwyższym władzom w Polsce, pokazujące dobre praktyki i najlepsze rozwiązania w zakresie budowy infrastruktury, przyczyniając się do polepszenia warunków inwestycyjnych w naszym kraju.
Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego konferencji są Rady Programowe wydarzeń, działające pod przewodnictwem Prezesa Mariusza Grendowicza – Polskie Inwestycje Rozwojowe (Forum Inwestycji Infrastrukturalnych) oraz Prezesa Piotra Muszyńskiego – Orange Polska (Sieci Szerokopasmowe).
Więcej informacji na stronie – Sieci Szerokopasmowe i Forum Inwestycji Infrastrukturalnych

Kontakt:

[magz_one_half] Kwestie merytoryczne oraz współpraca:
Aneta Pernak,
Dyrektor Działu Produkcji Projektów Strategicznych
MM Conferences S.A.
T: +48 22 379 29 18
K: +48 791 989 886
e-mail: a.pernak@mmcpolska.pl [/magz_one_half]
[magz_one_half_last] Kontakt dla mediów:
Magdalena Kopańska
p.o Kierownik Działu Marketingu
MM Conferences S.A.
T: +48 22 379 29 03
K:+48 883 972662
e-mail: m.kopanska@mmcpolska.pl [/magz_one_half_last]