TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Unia przyśpiesza szybki Internet!

10 lipca Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę „Łączność w społeczeństwach” (Connected Communities), której zadaniem jest pomoc regionom i miastom w ich działaniach związanych z rozwojem sieci szerokopasmowych.

Wybrana zostanie pewna liczna projektów, które odnoszą się do szybkich łączy szerokopasmowych. Unia udzieli wsparcia w realizacji tych projektów. Spośród wszystkich propozycji wybrane zostaną te najlepiej opracowane, którym przyznany zostanie priorytet przy przyznawaniu „pomocy technicznej” („Łącząc Europę”). Wszystko to jest owocem współpracy pomiędzy Komisją Europejską a Bankiem Światowym.
Wytypowane projekty mogą liczyć na pomoc w zakresie wstępnej oceny planu rozwoju sieci, a dzięki współdziałaniu z Bankiem Światowym, w zapewnieniu opracowania modeli biznesowych. Europejski Bank Inwestycyjny zatroszczy się natomiast o fundusze. Jest o co walczyć, bo w ramach planu do 2020r., przygotowano budżet w wysokości 453 mld euro!
Unia ma wobec nas spore plany. Zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową, do 2020r. wszystkie gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej mają być podłączone do Internetu za pomocą łącz szerokopasmowych o prędkości 30Mb/s, a połowa z nich będzie miała zapewnione łącza o prędkości co najmniej 100Mb/s!
No dobrze, ale jak to wygląda w praktyce? Dotychczasowe inwestycje w rozwój łącz okazały się dość skromne. Obecnie jedynie 64% gospodarstw w UE ma dostęp do Internetu o prędkości 30Mb/s, a zaledwie 3% dysponuje połączeniem o prędkości 100Mb/s. Najgorzej sytuacja wygląda oczywiście w obszarach wiejskich i tych słabo rozwiniętych gospodarczo. Na tych terenach jedynie 18% mieszkańców może cieszyć się szybszym Internetem.
By nie narażać Polski na zwrot unijnych pieniędzy, warto zastanowić się nad przedstawieniem swojej inicjatywy. Wszystkie pomysły i plany dotyczące projektów należy zgłosić Komisji Europejskiej do 15 października 2014r. Tylko najlepsze pomysły uzyskają dostęp do konkretnych form wsparcia. Działaj szybko, a już 1 listopada dowiesz się, czy Komisja wybrała właśnie Twój projekt!
Źródło: www.uke.gov.pl, www.europa.eu

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...