Unia przyśpiesza szybki Internet!

670
Kiev, Ukraine - October 17, 2012 - A logotype collection of well-known social media brand's printed on paper. Include Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Vimeo, Flickr, Myspace, Tumblr, Livejournal, Foursquare and more other logos.

10 lipca Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę „Łączność w społeczeństwach” (Connected Communities), której zadaniem jest pomoc regionom i miastom w ich działaniach związanych z rozwojem sieci szerokopasmowych.

Wybrana zostanie pewna liczna projektów, które odnoszą się do szybkich łączy szerokopasmowych. Unia udzieli wsparcia w realizacji tych projektów. Spośród wszystkich propozycji wybrane zostaną te najlepiej opracowane, którym przyznany zostanie priorytet przy przyznawaniu „pomocy technicznej” („Łącząc Europę”). Wszystko to jest owocem współpracy pomiędzy Komisją Europejską a Bankiem Światowym.
Wytypowane projekty mogą liczyć na pomoc w zakresie wstępnej oceny planu rozwoju sieci, a dzięki współdziałaniu z Bankiem Światowym, w zapewnieniu opracowania modeli biznesowych. Europejski Bank Inwestycyjny zatroszczy się natomiast o fundusze. Jest o co walczyć, bo w ramach planu do 2020r., przygotowano budżet w wysokości 453 mld euro!
Unia ma wobec nas spore plany. Zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową, do 2020r. wszystkie gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej mają być podłączone do Internetu za pomocą łącz szerokopasmowych o prędkości 30Mb/s, a połowa z nich będzie miała zapewnione łącza o prędkości co najmniej 100Mb/s!
No dobrze, ale jak to wygląda w praktyce? Dotychczasowe inwestycje w rozwój łącz okazały się dość skromne. Obecnie jedynie 64% gospodarstw w UE ma dostęp do Internetu o prędkości 30Mb/s, a zaledwie 3% dysponuje połączeniem o prędkości 100Mb/s. Najgorzej sytuacja wygląda oczywiście w obszarach wiejskich i tych słabo rozwiniętych gospodarczo. Na tych terenach jedynie 18% mieszkańców może cieszyć się szybszym Internetem.
By nie narażać Polski na zwrot unijnych pieniędzy, warto zastanowić się nad przedstawieniem swojej inicjatywy. Wszystkie pomysły i plany dotyczące projektów należy zgłosić Komisji Europejskiej do 15 października 2014r. Tylko najlepsze pomysły uzyskają dostęp do konkretnych form wsparcia. Działaj szybko, a już 1 listopada dowiesz się, czy Komisja wybrała właśnie Twój projekt!
Źródło: www.uke.gov.pl, www.europa.eu