SIDUSIS już działa

813
SIDUSIS
gov.pl

Przez cały grudzień trwał okres zasilania i aktualizacji danych w Systemie Informacyjnym o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego. Od 1 stycznia dane są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Kto i co może sprawdzić w SIDUSIS?

– Uruchomiliśmy bezpłatną bazę danych, zawierającą informacje o dostępności stacjonarnych usług szerokopasmowych w każdej polskiej gminie. Bardzo ważną funkcją systemu jest możliwość zgłaszania zapotrzebowania na usługi czy oznaczania nieruchomości jako pustostanów, co przyczyni się do eliminacji tzw. białych plam – mówi o SIDUSIS podsekretarz stanu minister Paweł Lewandowski.

SIDUSIS uruchomiono 1 grudnia 2022 roku. Od tego momentu przedsiębiorcy telekomunikacyjni i inne zobowiązane do tego podmioty dostarczały do systemu dane informacjami o adresach budynków, w których istnieje możliwość świadczenia stacjonarnego internetu szerokopasmowego za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych. Teraz zainteresowani tymi danymi, czyli właściwie każdy użytkownik sieci, będzie mógł je sprawdzić.

Co muszą operatorzy?

To, że operatorzy telekomunikacyjni dostarczyli dane do SISUSIS nie oznacza, że skończyły się ich obowiązki w tym zakresie. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych pojawiają się dwa terminy dalszego raportowania, do których muszą się stosować.

  1. Raz w miesiąc do dziesiątego każdego miesiąca muszą raportować podmioty posiadające poniżej 50.000 punktów adresowych w zasięgu;
  2. Raz w tygodniu w każdy piątek muszą raportować podmioty posiadające powyżej 50.000 punktów adresowych w zasięgu.

Pierwsza aktualizacja danych w systemie SIDUSIS nastąpić ma 9 stycznia 2023 r. jeśli chodzi o podmioty raportujące co tydzień i 10 stycznia 2023 r. w przypadku podmiotów raportujących raz w miesiącu.

Co mogą mieszkańcy?

Użytkownicy i potencjalni użytkownicy sieci na stronie https://internet.gov.pl/ mogą przede wszystkim sprawdzić, czy są w zasięgu internetu. To był główny cel, dla którego powstał SIDUSIS. Mieszkańcy mogą dowiedzieć się, jakie są aktualne dane o zasięgach możliwych do świadczenia usług stacjonarnego dostępu do internetu szerokopasmowego czyli czy ich adres znajduje się na takim obszarze. Nie będzie to jedynie odpowiedź TAK/NIE, ale dane zawierają nazwy podmiotów świadczących usługi internetu i kontakty do nich. Mieszkańcom ma to ułatwić możliwość porozumienia się z operatorami w celu wyrażenia chęci posiadania odpowiedniego przyłącza.

Wysłanie zapotrzebowania na skorzystanie z usług telekomunikacyjnych w danym miejscu możliwe jest również w samym SIDUSIS. Takie powiadomienie trafi automatycznie do wszystkich lub wybranych przez mieszkańca operatorów.

Od czerwca 2023 r. możliwe będzie sprawdzenie w SIDUSIS konkretnie, czy w danej okolicy nie tylko jest możliwość świadczenia usług internetowych, ale też czy operatorzy panują inwestycje ze środków publicznych jak i w ramach inwestycji komercyjnych.

SISUSI pozwala także weryfikować poprawność danych w nim zawartych. Jeśli jakaś osoba ma wątpliwości co do danych dotyczących zasięgu internetu w swoim punkcie adresowym, to może zgłosić potrzebę weryfikacji. Możliwe jest także zgłaszanie pustostanów, by wiadomo było, ze w tym punkcie adresowym nie ma potrzeby doprowadzania infrastruktury internetowej. Ułatwi to planowanie inwestycji operatorom telekomunikacyjnym.

Co mogę samorządy?

Samorządy mogą, a nawet powinny powołać Koordynatora Szerokopasmowego. To osoba, która z ramienia gminy czy powiatu zajmuje się współpracą z ewentualnym inwestorem – operatorem telekomunikacyjnym. Ma pomóc w lepszych kontaktach z urzędem i szybszym procedowaniem potencjalnych decyzji.Koordynator ma też pomagać mieszkańcom w korzystaniu z SIDUSIS i zgłaszać w imieniu tych, którzy nie mogą tego zrobić samodzielnie, zapotrzebowanie na usługi internetowe.

Samorządy mogą dzięki SIDUSIS sprawdzać zasięgi internetu na swoim terenie. Dzięki temu będą mogły oferować lepsze warunki ewentualnym przedsiębiorcom wybierającym lokalizację na swoją działalność.

Poza tym tak jak w przypadku mieszkańców samorządy mogą weryfikować zgromadzone w SIDUSIS dane oraz zgłaszać pustostany.

Źródło: gov.pl