TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Seniorzy jako rosnąca grupa klientów usług telekomunikacyjnych

Najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują rosnącą liczbę emerytów. Dziesięć lat temu było ich w Polsce niecałe 5 mln, dzisiaj ponad 6 mln osób dostaje co miesiąc emeryturę. Osoby, które zakończyły aktywność zawodową w naturalny sposób są więc coraz częściej klientami operatorów telekomunikacyjnych. Przypominamy, że warto zwrócić uwagę na ich szczególne potrzeby.

W 2022 roku liczba emerytów i rencistów wzrosła o kolejne 212 tys. osób i wynosiła 7 858 000, w tej liczbie 6 065 000 stanowili emeryci. Średni wiek polskiego emeryta to 71,5 lat (w tym mężczyźni 72,7 i kobiety 70,7 lat).

Inne dane ZUS wskazują, że:

  • 31,5 proc wszystkich emerytów to osoby w wieku 65-69,
  • 25,5 proc. emerytów to osoby w wieku 70-74,
  • 13,4 proc. emerytów ma 80 lat i więcej.
  • średni wiek w momencie przejścia na emeryturę to 62,5 lata, w tym mężczyźni 64,9 i kobiety 60,6 lat,
  • wśród osób, którym przyznano emerytury w 2022 r.: 44,4 proc. (tj. 134,2 tys.) stanowili mężczyźni, a 55,6 proc. (tj. 168,1 tys.) – kobiety.

Przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS w grudniu 2022 roku wynosiła 2 960,76 zł, co stanowiło 53,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, przy czym emerytury kobiet w grudniu 2022 roku były średnio o ponad 1170 zł niższe niż te wypłacane mężczyznom. 

– Te różnice wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni. Kobiety mają także mniejsze dochody, gdy przez część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka, często to właśnie one rezygnują z pracy, gdy muszą się opiekować chorym członkiem rodziny np. starym rodzicem lub niepełnosprawnym dzieckiem – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. – Tymczasem pracujący panowie  w tym czasie ciągle budują swój kapitał emerytalny. Na dodatek z racji tego, że kobiety w Polsce żyją dłużej niż mężczyźni ten kapitał jest dzielony przez większą ilość miesięcy tzw. dożycia, dlatego kwota kobiecej emerytury jest niższa. Kobieta w Polsce musi przeżyć dłużej za mniejszy kapitał – dodaje.

Seniorzy w sieci

Fundacja Kobiety e-biznesu zrealizowała w 2022 badanie wśród osób powyżej 60 roku życia. Wynika z niego, że aż 86 proc. badanych seniorów codziennie korzysta z internetu, a 65 proc. z nich dokonuje w internecie zakupów przynajmniej raz w miesiącu. To znaczący skok w porównaniu z latami wcześniejszymi. Z raportu fundacji wynikało także, że w przyszłości seniorzy planowali jeszcze więcej kupować online (deklarowała to ponad połowa respondentów).

– Współcześni seniorzy to osoby znacznie bardziej zaawansowane technologicznie niż mogłoby się nam wydawać. Nie tylko sprawnie korzystają z dobrodziejstw internetu, ale i kupują online potrzebne im produkty, a także płacą za nie przez internet. Badanie Silvers w e-commerce wskazuje również, że w większości robią to samodzielnie, bez pomocy innych osób i sporadycznie napotykają trudności podczas finalizowania transakcji – komentowała Joanna Erdman, wiceprezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Seniorzy u operatorów

Warto też przypomnieć, że seniorzy jako klienci usług telekomunikacyjnych mają swoje szczególne potrzeby, o których regularnie przypomina Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Należy do nich bezpośredni, ludzki kontakt z przedstawicielem handlowym w biurze obsługi klienta, klarowne tłumaczenie, czy czytelne ulotki pisane dużą czcionką.

– Warto poznać te potrzeby i wyjść im naprzeciw – podkreśla Marzena Rudnicka z KIGS. – Edukacja cyfrowa jest oczywistym i naturalnym kierunkiem działania, ale może trzeba też włączyć inne narzędzia takie jak infolinie i analogowe instrukcje.

Przypominamy, że instytut zbudował też platformę informacyjno-edukacyjną pod nazwą ABCsenior.com i przeszkolił już kilka tysięcy seniorów (tyle osób wzięło udział w oferowanych nieodpłatnie kursach na tej platformie).

– Szansą na poradzenie sobie z wyzwaniem cyfrowego wykluczenia seniorów jest łączenie zasobów, wiedzy i pomysłów i włączanie do tego środowisk lokalnych – mówiła Marzena Rudnicka. – Nawet największe dotacje publiczne na programy edukacji cyfrowej nie zastąpią działań lokalnych w rozumieniu otoczenia, społeczności klientów zgromadzonej wokół firm, członków organizacji pozarządowych i rodzin.

Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze