Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Seniorzy jako rosnąca grupa klientów usług telekomunikacyjnych

Najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazują rosnącą liczbę emerytów. Dziesięć lat temu było ich w Polsce niecałe 5 mln, dzisiaj ponad 6 mln osób dostaje co miesiąc emeryturę. Osoby, które zakończyły aktywność zawodową w naturalny sposób są więc coraz częściej klientami operatorów telekomunikacyjnych. Przypominamy, że warto zwrócić uwagę na ich szczególne potrzeby.

W 2022 roku liczba emerytów i rencistów wzrosła o kolejne 212 tys. osób i wynosiła 7 858 000, w tej liczbie 6 065 000 stanowili emeryci. Średni wiek polskiego emeryta to 71,5 lat (w tym mężczyźni 72,7 i kobiety 70,7 lat).

Inne dane ZUS wskazują, że:

  • 31,5 proc wszystkich emerytów to osoby w wieku 65-69,
  • 25,5 proc. emerytów to osoby w wieku 70-74,
  • 13,4 proc. emerytów ma 80 lat i więcej.
  • średni wiek w momencie przejścia na emeryturę to 62,5 lata, w tym mężczyźni 64,9 i kobiety 60,6 lat,
  • wśród osób, którym przyznano emerytury w 2022 r.: 44,4 proc. (tj. 134,2 tys.) stanowili mężczyźni, a 55,6 proc. (tj. 168,1 tys.) – kobiety.

Przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS w grudniu 2022 roku wynosiła 2 960,76 zł, co stanowiło 53,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, przy czym emerytury kobiet w grudniu 2022 roku były średnio o ponad 1170 zł niższe niż te wypłacane mężczyznom. 

– Te różnice wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni. Kobiety mają także mniejsze dochody, gdy przez część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka, często to właśnie one rezygnują z pracy, gdy muszą się opiekować chorym członkiem rodziny np. starym rodzicem lub niepełnosprawnym dzieckiem – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. – Tymczasem pracujący panowie  w tym czasie ciągle budują swój kapitał emerytalny. Na dodatek z racji tego, że kobiety w Polsce żyją dłużej niż mężczyźni ten kapitał jest dzielony przez większą ilość miesięcy tzw. dożycia, dlatego kwota kobiecej emerytury jest niższa. Kobieta w Polsce musi przeżyć dłużej za mniejszy kapitał – dodaje.

Seniorzy w sieci

Fundacja Kobiety e-biznesu zrealizowała w 2022 badanie wśród osób powyżej 60 roku życia. Wynika z niego, że aż 86 proc. badanych seniorów codziennie korzysta z internetu, a 65 proc. z nich dokonuje w internecie zakupów przynajmniej raz w miesiącu. To znaczący skok w porównaniu z latami wcześniejszymi. Z raportu fundacji wynikało także, że w przyszłości seniorzy planowali jeszcze więcej kupować online (deklarowała to ponad połowa respondentów).

– Współcześni seniorzy to osoby znacznie bardziej zaawansowane technologicznie niż mogłoby się nam wydawać. Nie tylko sprawnie korzystają z dobrodziejstw internetu, ale i kupują online potrzebne im produkty, a także płacą za nie przez internet. Badanie Silvers w e-commerce wskazuje również, że w większości robią to samodzielnie, bez pomocy innych osób i sporadycznie napotykają trudności podczas finalizowania transakcji – komentowała Joanna Erdman, wiceprezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Seniorzy u operatorów

Warto też przypomnieć, że seniorzy jako klienci usług telekomunikacyjnych mają swoje szczególne potrzeby, o których regularnie przypomina Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Należy do nich bezpośredni, ludzki kontakt z przedstawicielem handlowym w biurze obsługi klienta, klarowne tłumaczenie, czy czytelne ulotki pisane dużą czcionką.

– Warto poznać te potrzeby i wyjść im naprzeciw – podkreśla Marzena Rudnicka z KIGS. – Edukacja cyfrowa jest oczywistym i naturalnym kierunkiem działania, ale może trzeba też włączyć inne narzędzia takie jak infolinie i analogowe instrukcje.

Przypominamy, że instytut zbudował też platformę informacyjno-edukacyjną pod nazwą ABCsenior.com i przeszkolił już kilka tysięcy seniorów (tyle osób wzięło udział w oferowanych nieodpłatnie kursach na tej platformie).

– Szansą na poradzenie sobie z wyzwaniem cyfrowego wykluczenia seniorów jest łączenie zasobów, wiedzy i pomysłów i włączanie do tego środowisk lokalnych – mówiła Marzena Rudnicka. – Nawet największe dotacje publiczne na programy edukacji cyfrowej nie zastąpią działań lokalnych w rozumieniu otoczenia, społeczności klientów zgromadzonej wokół firm, członków organizacji pozarządowych i rodzin.

Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

Najnowsze

E-Doręczenia – termin wprowadzenia przesunięty

Ministerstwo cyfryzacji zmieniło termin wprowadzenia e-Doręczeń. Organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, adwokaci czy...

Czy asystenci głosowi przestaną być potrzebni? Co ich zastapi?

Asystenci głosowi mieli ułatwiać korzystanie ze sprzętu, ale obecnie nie są oni tak „smart”,...

Rzecznik MŚP pochyla się nad kosztami raportowania ESG

Od początku tego roku obowiązuje dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Wprowadziła ona nowe...

Zakopiański Zjazd MiŚOT oczami uczestników

Minęły dwa tygodnie od Zjazdu MiŚOT w Zakopanem. Był to czas na podsumowanie wydarzenia....