TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Sądy utrzymują decyzje Prezesa UKE w sprawie słupów

Prezes UKE wydał decyzje określające warunki zapewnienia operatorom telekomunikacyjnym dostępu do słupów elektroenergetycznych. W sporach między operatorami telekomunikacyjnymi i sieciami energetycznymi często jednak musiał rozstrzygać sąd. We wszystkich postępowaniach sądowych decyzje Prezesa UKE zostały utrzymane. Czy teraz prace operatorów przyspieszą?

Właściciele słupów elektroenergetycznych mają obowiązek udostępnienia ich przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Umożliwia to realizację szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Takie przepisy zawarte są w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Jednak wielokrotnie operatorzy telekomunikacyjni spotykali się z problemami ze strony operatorów systemów dystrybucyjnych. Zgłaszali te problemy do Prezesa UKE. Dotyczyły tak dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych, jak i kosztów dostępu czy długotrwałych procesów inwestycyjnych dotyczących spraw z takim dostępem związanych.

Prezes UKE wydał decyzje

Dla  ustalenie jednolitych warunków współpracy dotyczącej dostępu do słupów elektroenergetycznych Prezes UKE postanowił wydać odpowiednie decyzje. 12 lutego 2021 roku pojawiły się warunki zapewnienia dostępu do słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia, które należą do firm:
– ENEA Operator sp. z o. o. (Enea),
– Stoen Operator sp. z o. o. (poprzednio innogy Stoen Operator sp. z o. o., Stoen),
– PGE Dystrybucja S. A. (PGE),
– Energa-Operator S. A. (Energa),
– Tauron Dystrybucja S. A. (Tauron). 

Decyzje Prezesa UKE są uniwersalnym zbiorem zasad i reguł w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych oraz określają opłaty za dostęp do tych słupów. Na ich podstawie operatorzy systemów dystrybucyjnych mieli zawierać umowy ramowe i szczegółowe czy rozpatrywać zapytania o dostęp do słupów.

Nie zapewniło to jednak płynności w realizowaniu takich umów i często potrzebne były dodatkowe interwencje Prezesa UKE.

Sprawy trafiały do SOKiK

W niektórych sprawach nawet interwencje Prezesa UKE nie przynosiły rezultatu i trafiały one do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– Decyzje podlegały natychmiastowemu wykonaniu. Jednak wszyscy adresaci zaskarżyli je, wnosząc od nich odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Równocześnie złożyli wnioski do SOKiK o wstrzymanie wykonania zaskarżonych decyzji do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy – mówi Dorota Gąsiorowska, zastępca dyrektora, Departament Regulacji UKE.

Jednak SOKiK nie uwzględnił wniosków wstrzymania wykonalności decyzji złożone przez Enea, PGE, Stoen oraz Energa. Zrobił to jedynie w przypadku infrastruktury technicznej Tauron, jednak potem zmienił postanowienie i oddalił wniosek Taurona.

Ostatecznie wszystkie wnioski złożone do SOKiK zostały oddalone. Oznacza to podtrzymanie decyzji Prezesa UKE. Podobnie było w przypadku apelacji od wyroku złożonej przez Stoen, która 3 listopada 2023 r. została oddalona.

Uprawomocnienie decyzji SOKiK to utrzymanie warunków dostępu do słupów elektroenergetycznych ogłoszonych przez Prezesa UKE. Wyroki sądów potwierdziły słuszność i prawidłowość warunków współpracy określonych w decyzjach. Teraz operatorzy dystrybucyjni mają już klarowną informację o tym, że takie zasady współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi są sprawiedliwe i słuszne.

–  Stosowanie warunków współpracy wynikających z decyzji oczywiście nie jest automatyczne i wymaga zawarcia umowy lub zmiany wiążącego strony kontraktu. Konieczny jest zatem wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do operatora systemów dystrybucyjnych, który jest właścicielem słupów, rozpoczynający negocjacje w tym zakresie – wyjaśnia Dorota Gąsiorowska.

Wyroki SOKiK mają przyspieszyć współpracę

Koniec postępowań sądowych i uprawomocnienie decyzji powinno przyspieszyć współprace między operatorami sieci dystrybucji i operatorami telekomunikacyjnymi. Teraz nie ma wątpliwości, że maja one opierać się o decyzje Prezesa UKE.

–  Uprawomocnienie się decyzji usunie stan niepewności co do ich statusu prawnego i zlikwiduje istniejące wątpliwości, co do zasadności stosowania warunków współpracy określonych w decyzjach. Pozbawi także właścicieli słupów argumentacji, którą wykorzystywali podczas prowadzenia negocjacji umów z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, powołując się na zaskarżenie decyzji, a tym samym, na możliwość późniejszego wzruszenia uzgodnionych warunków współpracy – zapewnia Dorota Gąsiorowska.

Teraz obie strony zawierając umowę uwzględniają w niej warunki określone przez Prezesa UKE. Na tej samej zasadzie mają być zmieniane umowy już istniejące, by dostosować je do tych warunków. Utrzymanie decyzji Prezesa UKE przez SOKiK to zapewnienie stabilności współpracy między podmiotami w tej kwestii.

Źródło: UKE

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...