Stawki za słupy między Energą i UPC ustalone

385

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował projekt decyzji zmieniającej umowę między UPC Polska  sp. z o.o. i UPC Polska  sp. z o.o. Dotyczy ona dostępu do podbudowy słupowej. Enea zgodziła się na proponowane stawki co zakomunikowała w swoim stanowisku na temat sprawy.

W dniach 17 października 2022 r. – 16 listopada 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne w sprawie zmiany warunków dostępu dla UPC Polska  sp. z o.o. do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) Energa Operator sp. z o.o. W prowadzonym postępowaniu wypowiedziała się tylko jedna strona – Energa Operator- która przysłała swoje stanowisko do UKE.

Stanowisko to będzie analizował teraz prezes UKE podejmując decyzję w sprawie.

Najistotniejszy jest fakt, że Energa nie kwestionuje wysokości proponowanych stawek. To 1,73 zł/mc za kabel na słupie niskiego napięcia i 2,75 zł/mc za kabel na słupie średniego napięcia. Te stawki zgadzają się z proponowanymi w ofercie ramowej przez Prezesa UKE.

Energa jednak oczekuje prawidłowego i sprawiedliwego rozliczenia stawek. Dotyczy to chociażby doprecyzowania tego, jak rozliczany będzie kabel rozgałęziony – by był kalkulowany zgodnie z liczbą odejść. Ponadto Energa chce ustalenia definicji kabla abonenckiego. Ma ona zawierać powiązanie go z kablem telekomunikacyjnym, za który pobierana jest opłata, by nie było sytuacji wysycenia słupów kablami bez możliwości pobierania za to opłat.

Energa umieściła w swoim oświadczeniu także zapisy związane z bezpieczeństwem prac na swoich słupach zarówno przy podwieszaniu kabli, jak i przy ich późniejszej konserwacji.

W konsultacjach swojej opinii nie przedstawiła firma UPC Polska . Prawdopodobnie oznacza to, że zgadza się z postanowieniami decyzji.

Źródło:bik.uke.gov.pl