Sąd UE orzekł o naruszeniach prawa przez Vodafone i Deutsche Telekom

91
fot. Pixabay

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł, że oferty nieograniczonego przesyłania strumieniowego od Vodafone i Deutsche Telekom naruszają unijne zasady dotyczące roamingu i neutralności sieci.

„Taka praktyka handlowa jest sprzeczna z ogólnym obowiązkiem równego traktowania ruchu sieciowego, bez dyskryminacji i ingerencji, czego wymaga rozporządzenie w sprawie otwartego dostępu do internetu” – czytamy w wyroku ETS.

Postępowanie sądowe wszczęła niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci (BNetzA) przeciwko umowie StreamOn zawartej przez Deutsche Telekom, która umożliwiła konsumentom otrzymywanie nieograniczonej ilości danych do transmisji strumieniowej kosztem wolniejszego połączenia internetowego za granicą. Ze względu na ograniczone położenie geograficzne niemiecki organ wezwał Telekom do rozszerzenia oferty na wszystkie kraje UE.

Rzecznik prasowy Vodafone Germany powiedział, że firma „uważnie analizuje decyzje i w razie potrzeby zaktualizuje swoją aktualną ofertę, zgodnie z orzeczeniami”.

Źródło: euractiv.com