Robo-doradcy zarządzają bilionami dolarów


Szybki rozwój technologii wpływa na nasze życie niezaprzeczalnie. Jego oddziaływanie widoczne jest we wszystkich dziedzinach życia, a ostatnie dwie dekady to znaczące tego przyspieszenie. Sektor finansowy bardzo wyraźnie czerpie z nowych technologii. Pojawiła się bankowość internetowa, kryptowaluty, a nawet automatyczne doradztwo inwestycyjne.

W sektorze finansowym widoczne są wpływy nowych technologii jak w każdym innym. Bankowość internetowa pozwoliła na ułatwienie korzystania z banków, kryptowaluty zmieniły oblicze inwestycyjne i obrót zasobami. W doradztwie inwestycyjnym pojawiły się algorytmy robo-doradców. Mają one zapewniać wsparcie finansowe dla klientów i zarządzać ich portfolio zgodnie z przyjętymi regulacjami.

Funkcjonowanie algorytmów tego typu często wspierane jest przez ludzkich doradców. To rodzaj współpracy, w której technologia pomaga człowiekowi. Jednak jej szybki rozwój sprawia, że coraz więcej decyzji może „podejmować” samodzielnie i eliminuje to konieczność obecności człowieka.

Zgodnie z danymi Statista Market Insights już w 2023 roku kwota, którą zarządzać będą robo-doradcy może wynieść 2,76 bln dolarów. Przewiduje się, że do 2027 roku wartość aktywów, którymi zarządzają algorytmy wciąż będzie rosnąć, by osiągnąć poziom 4,5 bln dolarów.

Więcej pieniędzy powierzanych algorytmom to większe przychody przez nie generowane. Rosnąć one przez ostatnich sześć lat w sposób gwałtowny. O ile w 2017 roku wartość zysków wygenerowanych przez robo-doradców wynosiła 7,1 miliarda dolarów, to w roku 2023 rynek ma wygenerować prawie110 miliardów dolarów.

Źródło: forsal.pl