Prekonsultacje dwóch ważnych aktów prawnych

ustawa
Źródło: gov.pl

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi prace przygotowawcze ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jednocześnie prowadzone są również prace nad Kodeksem postępowania administracyjnego. W prekonsultacjach chętni mogą wyrazić opinie na temat projektów i zawartych w nich rozwiązań.

Celem podejmowanych działań są łatwiejsze kontakty z administracją. Planowane rozwiązania umożliwią załatwianie spraw administracyjnych online. Jednocześnie osoby bez dostępu do internetu nadal będą mogły korzystać z administracji w sposób tradycyjny.

Projekt zawiera także:
– wprowadzenie nowej definicji interoperacyjności,
– wprowadzenie podstawy prawnej dla ministra właściwego do spraw informatyzacji, by prowadził i koordynował współpracę międzynarodową w zakresie zapewnienia interoperacyjności,
–  formalne umocowanie prawne rejestrów referencyjnych wraz z obowiązkami  związanymi z prowadzaniem rejestrów publicznych i korzystaniem z  danych zgromadzonych w rejestrach publicznych,
– wprowadzenie prowadzaniem rejestrów publicznych i korzystaniem z  danych zgromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie ustawowym,
– wprowadzenie podstawy prawnej dla funkcjonowania Komitetu do spraw Cyfryzacji – ma on zastąpić obecny Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
– wprowadzenie podstawy prawnej do prowadzenia inwentaryzacji systemów teleinformatycznych.

Projekt ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Kodeks postępowania administracyjnego:

W prekonsultacjach uwagi można przesyłać na adres:sekretariat.DPiS@cyfra.gov.pl.
Czas na to jest to do 4 lipca 2023 r.

Źródło: gov.pl