Raport NASK o kompetencjach cyfrowych

43

Powstał raport z badań o wypełnianiu luki między potrzebami branży cyberbezpieczeństwa a umiejętnościami absolwentów szkół wyższych. W badaniach brał udział NASK. Raport zaprezentowano podczas Szczytu Cyfrowego ONZ IGF 2022 w Etiopii.

Projekt badawczy z uczestnictwem NASK rozpoczął się w 2021 roku. Analizowano w nim kompetencje z zakresu cyberbezpieczeństwa. Badanie prowadziła firma Insight oraz międzynarodowa koalicja „Internet Standards, Security and Safety Coalition” (IS3C), która powstała przy Internet Governance Forum – IGF.

Ramach badań przeprowadzono wywiady z przedstawicielami kadry zarządzającej i managerów z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także z przedstawicielami sektora edukacyjnego/akademickiego. Osoby do wywiadów pochodziły z 14 krajów. Opracowano również ankietę, którą wypełniło 235 respondentów z 65 państw na świecie.

Badanie miało na celu:
–  przeanalizować sytuację cyberbezpieczeństwa,
 – pokazać, jakie istnieją luki i w jaki sposób je wypełnić,
 – dowiedzieć się, czego oczekują liderzy cyberbezpieczeństwa w kwestii umiejętności kandydatów do pracy,
– poznać faktyczne umiejętności cyfrowe absolwentów uczelni wyższych
– ustalić różnice między możliwościami a oczekiwaniami.

Wyniki badań będą pomocne w diagnozowaniu braków na rynku cyberbezpieczeństwa i poprawie obecnego stanu wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Niestety istnieję przepaść między sektorem cyberbezpieczeństwa a sektorem szkolnictwa wyższego, która wciąż się powiększa.

Projekt to nie tylko przeprowadzenie badania zakończonego raportem. To także opracowanie strategii o zaleceń dla decydentów zarówno w sektorach podaży, jak i popytu. Koalicja IS3C we współpracy z firmą Insight i NASK pracuje nad kolejnymi krokami potrzebnymi do wdrożenia strategii pozwalającej podnieść poziom cyberbezpieczeństwa.

Do pobrania jest angielska wersja raportu.

Źródło: nask.pl