Politechnika Poznańska będzie badać metaverse

43

Firma Meta z naukowcami  z Europy zbada problemy i możliwości metaverse. Odbędzie się to w ramach Funduszu Programów i Badań XR. Udział w przedsięwzięciu weźmie Politechnika Poznańska.

Marka Zuckerberga nie zniechęcają niepowodzenia związane z technologią metaverse. Nadal rozwija swoją wizję pomimo negatywnych opinii analityków. Teraz Meta przeznaczy 2,5 mld dolarów na badania akademickie technologii w Europie.

Celem projektu prowadzonego w ramach Funduszu Programów i Badań XR jest zbadanie wpływu metaverse na różne obszary takie jak:
-prywatność,
-inkluzywność,
-bezpieczeństwo,
– rynek pracy.

Wierzymy, że współpraca między partnerami branżowymi, organizacjami praw obywatelskich, rządami, organizacjami non-profit i instytucjami akademickimi może pomóc w zapewnieniu, że entuzjazmowi dla potencjału metaverse towarzyszy koncentracja na jego odpowiedzialnym rozwoju – podkreśla Meta na swoim firmowym blogu.

W projekcie będą brali udział naukowcy z  siedmiu europejskich krajów. Pośród nich znaleźli się także ci z Politechniki Poznańskiej. W Polsce badania będą skupiać się na rozwoju rozszerzonej rzeczywistości i innych technologii wpływających na jakość życia osób zagrożonych wykuczeniem społecznych z uwagi na:
– wiek,
– stan zdrowia,
– sytuację rodzinną.

– Wykorzystanie immersyjnych technologii jest nie tylko ciekawym wyzwaniem badawczym. Pozwoli ono na poprawę jakości tworzonych systemów, które umożliwią jeszcze skuteczniejszą pomoc potrzebującym. Chcielibyśmy zobaczyć, jak najnowsze technologie związane z koncepcją metaversum pozwalają na zmniejszenie cyfrowej i fizycznej izolacji przedstawicieli marginalizowanych grup, takich jak osoby starsze czy chore – mówi Paweł Śniatała, prorektor uczelni ds. stosunków międzynarodowych.

Uniwersytet Paris-Dauphine we Francji będzie badać kwestie technologiczne, prawne i społeczne pojawiające się z rozwojem rzeczywistości wirtualnej. W Niemczech prowadzone będą badania nad funkcjonowaniem kultury demokratycznej w środowiskach immersyjnych. Natomiast Politechnika Mediolańska przeanalizuje wpływ gospodarczy metaverse oraz wartość tej technologii dla jednostek i społeczeństw.

– Metawersum nie jest pojedynczym produktem – powstanie dzięki wspólnej pracy wielu dużych i małych firm, organizacji społecznych, i milionów twórców. (…) Mamy nadzieję, że entuzjazmowi związanemu z metawersum i jego potencjałem będzie towarzyszyła rygorystyczna praca nad rozwijaniem go w sposób odpowiedzialny – podkreśla Jakub Turowski, dyrektor Meta ds. polityki publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródło: benchmark.pl