Ramowe warunki dostępu do podbudowy słupowej

311
Francesco Ungaro z Pexels

Pojawiły się decyzje Prezesa UKE w sprawie dostępu operatorów telekomunikacyjnych do podbudowy słupowej . Dotyczą one infrastruktury technicznej należącej do TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA Operator S.A., innogy Stoen Operator sp. z o.o., ENEA Operator sp. z o.o. i PGE Dystrybucja S.A.

Niestety po pracach prowadzonych od 2018 r. obecne zmiany są niewielkie. Utrzymano rozwiązanie polegające na zawieraniu przez strony umów ramowych, które regulują ogólne zasady dostępu oraz umów szczegółowych związanych z konkretną podbudową słupową.

Umowa ramowa regulująca procedurę dostępu ma także określać terminy poszczególnych kroków wykonywanych przez OK i OSD. Stanowi również o tym, kiedy można naliczać karę umowną.

W wysokościach kar nie uwzględniono postulatów branży telekomunikacyjnej, a jedynie limit podniesiono z 1000 zł do 5000 zł.  

UKE pozostało przy swojej propozycji prezentowanej w konsultacjach w kwestii stosowanych rozliczeń za dostęp do słupów. Opłaty będą naliczane od każdego podwieszonego na słupie i przedsiębiorca będzie płacić 1,73 zł netto za kabel na słupie nN oraz 2,75 zł netto za kablen na słupie SN.

Również to operator będzie pokrywał koszty wynikające z inwestycji telekomunikacyjnej jakie poniesie właściciel słupa.

Kabel abonencki został zdefiniowany jako kabel telekomunikacyjny służący dostarczaniu usług telekomunikacyjnych wyłącznie do jednego obiektu budowlanego i podłączeniu tego obiektu budowlanego do sieci telekomunikacyjnej OK, na odcinku od zakończenia sieci lub punktu styku znajdujących się w tym obiekcie budowlanym do najbliższego i umieszczonego na słupie elektroenergetycznym, rozdzielacza sygnału telekomunikacyjnego. Opłaty za kabel abonencki mieszczą się w ustalonej stawce opłat.

Obliczenia według nowych wytycznych pokażą, czy po tych zmianach operatorzy telekomunikacyjni będą płacić mniej czy więcej za dostęp do słupów.

W przypadku wykonywania prac na infrastrukturze podwieszonej na słupach wymagane jest co najmniej zgłoszenie do operatora sieci dostępowej. Także potrzeba usunięcia awarii ma być zgłaszana przez operatora telekomunikacyjnego z co najmniej 120godzinnym wyprzedzeniem, a jego prawo do wykonywania pomiarów i przeglądów będzie limitowane ilościowo oraz czasowo.

Chociaż decyzje prezesa UKE  podlegają natychmiastowemu wykonaniu, to można spodziewać się wniesienia o wstrzymanie tego rygoru przez branżę energetyczną.

Źródło: https://okablowani.pl/znamy-ramowe-warunki-dostepu-do-podbudowy-slupowej/