Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prezesa UKE za 2020 rok

54
fot. UKE

Na stronie rządowej ukazało się sprawozdanie z działań podejmowanych przez Prezesa UKE w 2020 roku. Nie wszystkie planowane działania udało się w pełni zrealizować. W niektórych przeszkodziła pandemia.

Jeśli chodzi o sprawdzenie odsetku gospodarstw domowych, które mają  dostęp do internetu o przepustowości łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, jak również możliwość zwiększenia przepustowości do gigabajtowych, co jest celem cyfryzacji kraju, to niestety miernika w tym zakresie nie dało się ustalić. UKE podaje, że nie posiada danych na koniec 2020 r., a zbierane są tylko raz do roku – 31 grudnia. Dane za rok 2020 będą dostępne dopiero pod koniec czerwca 2021 roku.

W raporcie czytamy również, że wykonano wszystkie zlecone przez CPPC w 2020 roku kontrole sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem UE. Jednak ich liczba jest mniejsza niż ta, którą pierwotnie zakładano .  Wynika to z braku zlecania kontroli w II kwartale 2020 roku z uwagi na Covid-19.

Opóźnienia w stosunku do pierwotnie zakładanego planu „Liczby rozstrzygnięć dotyczących przeglądu rynków właściwych” wynikają z wydłużającego się czasu przekazywania danych przez operatorów z powodu pandemii. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia analizy rynku.

W sprawozdaniu znajduje się również informacja o pozytywnej opinii prezesa UOKiK w zakresie projektów postanowienia o skutecznej konkurencji dla rynku powyżej 2 Mb/s oraz decyzji o skutecznej konkurencji dla rynku do 2Mb/s włącznie ze stycznia 2021 r. Dlatego prezes UKE podpisał rozstrzygnięcia rynku 4/2014 dopiero 15 lutego 2021 r.

W dokumencie są też kwestie aukcji 5G i problemów wynikających z jej przeprowadzeniem. Prezes UKE unieważnił aukcje, a następnie rozpoczęto nowe przygotowania aukcji na częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz. Jednak jeszcze nie uzyskano opinii Kolegium w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług.

Pełna treść sprawozdania do pobrania na stronie:https://bip.uke.gov.pl/kontrola-zarzadcza/sprawozdanie-z-wykonania-planu-dzialalnosci-prezesa-uke-za-2020-rok,21.html?fbclid=IwAR3EU5grCBmV6t48KoJaJUR8Bx670qMrAcO3rs4r_drviMe5K-dT0zHdie8