Przygotowujemy się do tegorocznych dotacji POPC!

Prace Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa już się kończą! Już teraz można usłyszeć pierwsze informacje na temat szczegółów projektu.

Aż 80% środków z I osi projektu ma być przeznaczona na duże projekty! Powinno wystarczyć środków na co najmniej 10 projektów o wartość 75 mln euro. Reszta środków ma zostać przeznaczona na mniejsze projekty – średnia wartość dofinansowania jest szacowana na niecałe 2 mln euro na projekt. Wsparcie inwestycji będzie także zależne od regionu kraju. Metodologię podziału opracowuje MAiC.
W tej edycji projektu, głównymi beneficjentami będą duże sieci telekomunikacyjne i konsorcja. Dostęp do środków dla sektora ISP będzie mniejszy niż w poprzednich latach. Odbije się to na mniejszej ilości lokalnych sieci dostępowych.
Liczymy na lepszą efektywność zarządzania tegorocznymi dotacjami.
Źródło: www.telko.in