KE: Co z pasmami UHF 470-790 MHz?

463

Komisja Europejska (KE) rozpoczęła oficjalne konsultacje wykorzystania pasma UHF 470-790 MHz. Ich celem jest poznanie opinii zainteresowanych stron na temat sprawozdania Lamy’ego w sprawie zaleceń dotyczących długoterminowej strategii politycznej w zakresie przyszłego wykorzystania tego pasma.

Konsultacje skierowane są przede wszystkim do przedstawicieli sektorów usług radiodyfuzyjnych i mobilnych (w tym osób zajmujących się realizacją programów i imprez specjalnych – PMSE), przedstawicieli środowisk akademickich specjalizujących się w odpowiednich dziedzinach a także użytkowników telewizji lub bezprzewodowych usług szerokopasmowych, a także stowarzyszeń użytkowników. Konsultacje będą trwały do 12 kwietnia 2015 r.

Według koncepcji Pascala Lamy’ego, zasoby z zakresu 694-790 MHz do 2018-2022 r. powinny znaleźć się w dyspozycji operatorów telekomunikacyjnych, natomiast zakres 470-694 MHz do 2030 r. mógłby być wykorzystywane dalej przez nadawców TV, a w 2025 r. miałby nastąpić przegląd rynku.
 
Źródło: Komisja Europejska, Polska Szerokopasmowa,
Zdjęcie: polskieradio.pl