TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Przygotowania do uruchomienia FERS

Wojciech Szajnar podpisał porozumienie w sprawie wdrażania Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Wraz z nim zrobili to przedstawiciele 8 instytucji pośredniczących oraz, a także Minister Funduszy i Polityki Regionalnej – Grzegorz Puda oraz Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Główne cele FERS to poprawa sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. Środki, jakimi dysponuje Polska w okresie 2021-27 na wdrażanie EFS to 15,6  mld euro, z czego prawie 5 mld euro, przeznaczone jest na wsparcie w ramach Programu Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – powiedział minister Grzegorz Puda.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) jest kontynuacją Programu Wiedza Edukacja rozwój (POWER). Umożliwi on dalszy rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Jest instrumentem realizacji celu 4 „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”. Grzegorz Puda podkreślił, że podpisane porozumienia regulują międzyresortowe prawa i obowiązki oraz wyznaczają ramy współpracy w ciągu najbliższych siedmiu lat.

Zadania związane z wdrażaniem Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego rozdzielono na poszczególne resorty i instytucje, które odpowiedzialne są za poszczególne polityki publiczne. Program FESR będzie realizowany za pośrednictwem:

1. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

2. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

3. Ministerstwa Zdrowia

4. Ministerstwa Edukacji i Nauki

5. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

6. Banku Gospodarstwa Krajowego

7. Centrum Projektów Polska Cyfrowa

8 Centrum Projektów Europejskich

9.Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Dzięki FERS realizowane będą przedsięwzięcia na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

– To już trzecia pełna perspektywa wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i trzeci program krajowy współfinansowany z tego funduszu. Można śmiało założyć, że z efektów wsparcia EFS skorzystał – statystycznie ujmując – każdy mieszkaniec naszego kraju – zaznaczył minister Puda.

Ze środków FERS skorzysta szeroka część społeczeństwa, ale przede wszystkim będą to pracodawcy, rodzice małych dzieci, osoby aktywne i bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościam czy samorządy oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

– W ramach FERS realizować będziemy projekt Klubów Rozwoju Cyfrowego. W każdej gminie w Polsce stworzymy miejsce, w którym będzie można rozwijać kompetencje cyfrowe obywateli. Projekt Klubów Rozwoju Cyfrowego jest uzupełnieniem innych aktywności grupy KPRM Cyfryzacja w obszarze budowy infrastruktury  telekomunikacyjnej, E-usług państwowych, cyberbezpieczeństwa czy digitalizacji zasobów, które będziemy realizować ze środków FERC i KPO – powiedział Wojciech Szajnar ,dyrektor CPPC.

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) będzie odbywało się na poziomie regionalnym – w ramach 16 programów regionalnych wdrażanych przez samorządy województw oraz krajowym – poprzez krajowy program FERS.

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...