TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Przedstawiciele MiŚOT w Grupie Roboczej ds. Internetu Rzeczy

Grupa Robocza ds. Internetu Rzeczy to forum dialogu administracji rządowej ze stroną społeczną – biznesem, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi. Od listopada w jej pracach uczestniczą także przedstawiciele lokalnych operatorów.

Ze strony Grupy MiŚOT w działania Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy zaangażowane są cztery osoby: Sebastian Kachel, Robert Bączek, Łukasz Biernacki oraz Tomasz Brol.

– Trwa budowa polskiej sieci LoRaWAN w ramach przedsięwzięcia Polski Internet Rzeczy realizowanego przez Projekt MdI (MiŚOT dla Internetu Rzeczy) – przypomina Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe i MiŚOT SA. – Nadajniki tego systemu komunikacji bezprzewodowej dalekiego zasięgu o małej mocy trafiają do lokalnych operatorów w całej Polsce. Chcemy osiągnąć dzięki temu przewagę konkurencyjną oraz gotowość do pierwszych komercyjnych wdrożeń tej technologii już w 2023 roku. Naturalne w związku z tym było dla nas zaangażowanie się w spotkania z administracją rządową – dodaje.

Rekomendacje do interwencji

Głównym zadaniem Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy jest właśnie wypracowanie konkretnych rekomendacji dla interwencji państwa, które będą sprzyjać wytwarzaniu i komercjalizacji rozwiązań IoT. Tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego oraz transparentnego i niedyskryminującego małych i średnich operatorów systemu finansowego wsparcia, są tu bardzo ważne.

– Jestem przekonany, że realne zapotrzebowanie na usługi oparte na technologii LoRaWAN zacznie się już niebawem – mówi Tomasz Brol, ekspert projektu MdI. – Są też w Polsce miejsca, gdzie lokalni operatorzy są już właściwie gotowi do pierwszych wdrożeń. Dobrym przykładem może tu być aglomeracja Trójmiejska.

Aktualnie Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy skupia się na możliwościach wykorzystania IoT między innymi w rolnictwie, ochronie zdrowia, energetyce (OZE), transporcie i logistyce (pojazdy autonomiczne). Warto też zaznaczyć, że zakres tematyczny prac grupy ewoluuje, aby jak najlepiej odpowiadać na bieżące wyzwania gospodarcze i społeczne. Omawiane są w niej między innymi obszary, w których konieczna jest poprawa warunków dla rozwoju i upowszechniania wdrożeń IoT oraz technik przetwarzania danych z nim związanych (Cloud, Edge, Fog Computing).

IoT dla miasta i gminy

Powstała nowa podgrupa Smart Cities, która będzie się zajmować aspektami związanymi z inteligentnymi miastami. Dołączył do niej Łukasz Biernacki.

– Kwestie związane ze zbieraniem, analizą i wykorzystaniem danych dla zwiększenia komfortu życia mieszkańców są już wdrażane w dużych miastach. Wsparcie w tym zakresie potrzebne jest jednak na poziomie gmin i powiatów. Jednym ze sposobów jego udzielania jest stworzenie referencyjnej bazy dobrych praktyk i zastosowań – uważa Łukasz Biernacki, aktywista Grupy MiŚOT.

– Specjaliści związani z Grupą MiŚOT będą też przekonywać administrację rządową, że na poziomie lokalnym mamy wiedzę i możliwości techniczne by wyprodukować i obsługiwać usługi IoT na najwyższym poziomie – podkreśla Tomasz Brol. – W tym celu potrzebujemy mobilizacji lokalnych operatorów, tak żebyśmy jak najszybciej wdrożyli sieć LoRaWAN we wszystkich powiatach. W tej chwili nasze nadajniki działają już w ponad 25 proc. z nich, a liczba ta stale rośnie.

Wszyscy członkowie grupy pracują pro publico bono, a ze strony KPRM kieruje nią Anna Biała, zastępczyni dyrektora Departamentu Tożsamości Cyfrowej (DTC). Kwestie organizacyjne koordynuje Ewa Świętochowska z Wydziału Projektów Innowacyjnych DTC, prace w podgrupach organizują zaś liderzy ze strony społecznej.

Czytaj także:

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...