Przedsiębiorstwa energetyczne i ich dojrzałość cyfrowa

38

Sektor energii elektrycznej to jeden z sektorów o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania państwa. Energia elektryczna jest istotne dla transportu, przemysłu czy ogrzewania. Dlatego KPRM przygotowało raport „Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw rynku energii elektrycznej w Polsce”, który ma pokazać, jak bezpieczny jest ten sektor w naszym kraju.

Sektor energii elektrycznej można podzielić z uwagi na źródła, które wykorzystuje. Są to:
– węgiel,
– ropa naftowa,
– gaz ziemny,
– energia jądrowa,
– energia odnawialna z podziałem na energię z elektrowni wodnych i geotermalnych.

Energia elektryczna na co dzień służy każdemu z nas i właściwie obecnie nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować bez jej używania. Jednak jest też wykorzystywana w:
– transporcie,
– ogrzewaniu,
– przemyśle.

Wielość zastosowań i powszechność wykorzystania energii elektrycznej to także zmiany w sektorze. Wiele z nich związanych jest z polityką klimatyczną i koniecznością zadbania o planetę. Obecnie ważnym aspektem jest również uniezależnienie się od palik kopalnych, których dostarczała od dawna Rosja.

Transformacja sektora energetycznego to również transformacja cyfrowa. Analiza przeprowadzona rzecz Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji  działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
pozwala ocenić dojrzałość cyfrową sektora. Określenie jego mocnych i słabych punktów pozwoli stworzyć odpowiednie rekomendacje, dla dalszych sprawniejszych działań w tym obszarze. Gównie w zakresie wykorzystania rozwiązań sztucznej inteligencji, gdyż tym zajmuje się Grupa Robocza.

W ekspertyzie pominięte kwestie prawne związane z organizacją rynku energii. Chociaż wiadomo, że wpływają one na sposób organizacji firm i procesów rynkowych, to w większości przypadków są one pochodnymi kwestii regulacyjnych oraz implementacji elementów prawa europejskiego. Ta ekspertyza kierowana jest do osób, które są odpowiedzialne za zarządzanie operacyjne firmami energetycznymi, więc nie mają wpływu na środowisko prawne, w którym działają, a musza jedynie się do niego dostosowywać.

Raport „Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw rynku energii elektrycznej w Polsce”:

Źródło: gov.pl