Projekt współpracy rozwojowej dla NCEC

39
Źródło: uke.gov.pl

Na zakończenie projektu współpracy rozwojowej na rzecz regulatora z Ukrainy odbyła się specjalna konferencja. Udział wzięli w niej Prezes UKE, Zastępca Prezesa UKE, Przewodniczący NCEC, jeden z Komisarzy NCEC, Koordynator Projektu oraz przedstawiciele NCEC i eksperci UKE.

Projekt współpracy rozwojowej Państwowej Komisji Regulacji Łączności Elektronicznej, Częstotliwości Radiowych i Usług Pocztowych Ukrainy (NCEC) prowadzony był od grudnia 2021 r. Zrealizowano w nim dwa warsztaty. Poświęcone były:

–  telekomunikacyjnej usłudze powszechnej,
– podstawom prawnym wspierania rozwoju szerokopasmowego Internetu w Polsce i UE,
– monitorowaniu realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe oraz obowiązków licencyjnych związanych z planowanym przydzieleniem w Polsce pasma 3,5 GHz,
– planowanym działaniom związanym z unikaniem zakłóceń wewnątrz- i poza- pasmowych dla systemów TDD,
– normom jakościowym w zakresie Internetu szerokopasmowego i sposobom ich monitorowania.

Działania podejmowane w ramach projektu miały wspierać NCEC w przygotowaniu dokumentów służących do wykonywania zadań. Było to chociażby studium algorytmu działań podejmowanych przez UKE na podstawie przepisów dotyczących dostępu do Internetu szerokopasmowego. Wspierano NCEC w opracowaniu struktury organizacyjno-technicznej, wymagań technicznych oraz obliczenia kosztów wdrożenia odpowiedniej aplikacji jako podsystemu systemu monitorowania jakości usług w Ukrainie.

Warsztaty prowadzone były dla przedstawicieli NCEC, ale brali w nich udział także przedstawiciele ukraińskiego Ministerstwa Transformacji Cyfrowej. Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Podsumowanie projektu zaprezentowane w trakcie konferencji wskazuje, że zaplanowanie działania udało się zrealizować i najważniejsze tematy zostały omówione. Chociaż nie było to łatwe z uwagi na konieczność pracy zdalnej przez wojnę w Ukrainie. Obie strony zapowiedziały już kontynuację współpracy.

Źródło:uke.gov.pl