TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Prognozy: W 2017 roku połowa mieszkańców świata będzie internautami

Między 2012 a 2017 rokiem średnia przepustowość łącza szerokopasmowego w Polsce wzrośnie 3-krotnie  z 9 Mb/s do 28 Mb/s – wynika z najnowszego badania Cisco Visual Networking Index (VNI) 2012-2017, którym po raz pierwszy objęta została także Polska.
Według prognoz zawartych w badaniu, ruch w sieci IP w okresie od 2012 do 2017 roku wzrośnie w Polsce i Europie Zachodniej dwukrotnie. Przyczyni się do tego m.in. fakt, że coraz więcej urządzeń będzie podłączanych do sieci. W Polsce ich liczba do 2017 roku wzrośnie do 145,5 mln (w 2012 roku było to 95,8 mln). Transfer danych związany z usługami wideo (łącznie dla sektora biznesowego oraz konsumenckiego) będzie w naszym kraju stanowił w 2017 roku 56 proc. całego ruchu w sieci. Dla porównania w 2012 roku było to 41 proc.
Największa część ruchu w Polsce w 2017 roku będzie przypadać na komputery PC, które będą generowały 72 proc. ruchu w sieci IP. Na urządzenia przenośne, w tym tablety i smartfony przypadnie 16 proc., telewizory – 10 proc., zaś moduły M2M – 2 proc.
– Raport Cisco VNI wskazuje główne technologiczne trendy wpływające na nasze codzienne życie. Obserwujemy wyraźny wzrost liczby urządzeń podłączonych do sieci, ekspansję komunikacji mobilnej, coraz większą szybkość łączy szerokopasmowych czy rosnącą popularność wideo. Wszystkie te trendy mają ogromny wpływ na oczekiwania wobec sieci telekomunikacyjnych. Także w Polsce trendy te oznaczają, że dostawcy usług stają przed nowymi wyzwaniami, związanymi z przepustowością sieci, nowymi rodzajami usług czy modeli biznesowych – mówi Kamil Ciukszo, dyrektor działu service providers w Cisco Systems Polska.
A z raportu wynika m.in., że do 2017 roku liczba internautów osiągnie 3,6 miliarda, co będzie stanowiło ponad 48 proc populacji świata – przy prognozowanej liczbie mieszkańców globu wynoszącej 7,6 miliarda. Dla porównania, w 2012 roku z internetu korzystało 2,3 miliarda użytkowników — około 32 proc. mieszkańców całego globu (7,2 miliarda osób).
Internauci będą mogli korzystać z coraz szybszych łączy. W skali światowej pomiędzy 2011 a 2012 rokiem średnia przepustowość łącza szerokopasmowego wzrosła o 30 proc. z 8,7 Mb/s do 11,3 Mb/s. W ciągu kolejnych pięciu lat nastąpi natomiast 3,5-krotny wzrost średniej przepustowości łączy szerokopasmowych – z 11,3 Mb/s w 2012 roku do 39 Mb/s w 2017 roku.
W skali globalnej Cisco prognozuje, że do 2017 roczny ruch w sieci IP na świecie osiągnie poziom 1,4 zetabajtów (przy średnim rocznym wzroście w latach 2012 – 2017 na poziomie 23 proc.). Przy czym połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi oraz mobilne) będą wtedy generowały 68 proc. ruchu w sieci. A blisko połowa ruchu  będzie pochodzić z urządzeń innych niż komputery PC, dotyczy to przede wszystkim tabletów, smartfonów oraz telewizorów.
Cisco podkreśla, że między 2012 a 2017 rokiem ruch Wi-Fi będzie rósł szybciej niż przy połączeniach przewodowych. W tym pierwszym przypadku średnio każdego roku będzie się zwiększał o 26 proc., natomiast w przypadku połączeń kablowych wzrost ten wyniesie 16 proc.
Zwiększać się będzie średnia liczba urządzeń podłączonych do sieci w gospodarstwie domowym. W 2012 roku wynosiła ona średnio 4,7 (w tym połączenia M2M), a prognozy na rok 2017 zakładają liczbę 7,1 urządzeń/przyłączy do sieci (w tym M2M), co oznacza  średni  roczny wzrost o 8.8 proc.
Systematycznie działanie sieci będzie się też przestawiać na nowy protokół  IPv6. W 2017 roku w ramach globalnej sieci zgodnej z protokołem IPv6 będzie działało 8 miliardów urządzeń stacjonarnych i mobilnych, stan na 2012 rok to 1,6 miliarda (średni roczny wzrost o 38 proc). Cisco szacuje, że w 2017 roku już 42 proc.  urządzeń stacjonarnych i mobilnych będzie zgodnych z protokołem IPv6, podczas gdy w 2012 roku było to 14 proc.
Źródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/prognozy-w-2017-roku-polowa-mieszkancow-swiata-bedzie-internautami.html

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...